Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση και κυρίως η οριστική ρύθμιση της πολυετούς άναρχης χρήσης των συχνοτήτων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4188
Ημερομ.Κατάθεσης
25.11.13

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  και Επικρατείας

                                                 


Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η ψηφιακή τηλεόραση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της αναλογικής, αφού παρέχει καλύτερη και σταθερή ποιότητα εικόνας και ήχου, επιτρέπει την εκπομπή των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών με καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο. Η μετάβαση όμως αυτή είναι και αναγκαία, καθώς υπαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, τον παρόντα κορεσμό του φάσματος λόγω του πλήθους των αναλογικών τηλεοπτικών σταθμών, την ανάγκη εξορθολογισμού της χρήσης του φάσματος και την απελευθέρωση μέρους του ενδεχομένως για χρήση από άλλες υπηρεσίες, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την τεχνολογική πρόοδο.
Ειδικά για τη χώρα μας, η αναγκαιότητα της μετάβασης γίνεται περισσότερο επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση στο τοπίο της αναλογικής ευρυεκπομπής, η οποία χαρακτηρίζεται από τυχαία και αυθαίρετη –πολλές φορές- κατάληψη του κάθε ελεύθερου διαύλου συχνοτήτων, από προβλήματα παρεμβολών στις γειτονικές περιοχές αλλά και σε τηλεπικοινωνιακά όμορες χώρες, από σπατάλη φάσματος και από αλόγιστη αύξηση ισχύος εκπομπής προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παρεμβολών.
Οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας απορρέουν τόσο από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις οποίες η μετάβαση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2012 (σε συμφωνία με την τρόϊκα η ημερομηνία παρατάθηκε για τον Ιούνιο του 2013), όσο και από τη συμφωνία της Γενεύης (GE-06), σύμφωνα με την οποία η προστασία των διεθνώς κατοχυρωμένων αναλογικών συχνοτήτων ισχύει μέχρι το τέλος του 2015. Μετά το τέλος του 2015 οι καταχωρημένες και συντονισμένες συχνότητες ψηφιακής εκπομπής των τηλεπικοινωνιακά όμορων χωρών θα προστατεύονται έναντι παρεμβολών από οποιαδήποτε αναλογική εκπομπή και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που τυχόν θα εξακολουθούν να εκπέμπουν αναλογικά δεν θα μπορούν να τύχουν της προστασίας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union – ITU) έναντι παρεμβολών που ενδεχομένως θα υφίστανται.
Η συνεπαγόμενη απελευθέρωση μέρους του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από την τηλεοπτική χρήση, το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα, θα συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη σύγχρονων ασύρματων και κινητών ευρυζωνικών δικτύων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, με άμεσο και θετικό αποτέλεσμα την πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες (που έχουν σχέση με τις μεταφορές, την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, τη παραγωγή ενέργειας, κ.λπ.). Επομένως θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας για μια μεγάλη περίοδο χρόνου, ίσως και 15-20 ετών.
Η αξιοποίησή του αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση επενδύσεων για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών προς όφελος της αγοράς και του καταναλωτή και θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στη χώρα μας.
Η μετάβαση όμως έχει ήδη καθυστερήσει. Η τεχνολογία προχωράει αλματωδώς, στην επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη, το 2015, θα ζητηθεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διάθεση του 2ου ψηφιακού μερίσματος, δηλαδή να διατεθεί ακόμα περισσότερο φάσμα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών κινητών και ασύρματων τεχνολογιών, στις συχνότητες που εκπέμπει σήμερα η τηλεόραση, και αυτό παγκοσμίως. Προτεραιότητα λοιπόν της Πολιτείας για το 2013 αποτελούσε και αποτελεί ακόμα (η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε παρόχους δικτύου) η αδειοδότηση των παρόχων δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, κάτι που σηματοδοτεί και την οριστική μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, καθότι αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.
Το Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων έχει εκδώσει τον οριστικό χάρτη συχνοτήτων με τα Κέντρα Εκπομπής (Κ.Ε.) και τις προδιαγραφές για την ψηφιακή τηλεόραση. Ακόμα όμως βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο και δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε τα 23 Κ.Ε. που ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ 21168/2008 της μετάβασης («Διαμόρφωση χάρτη συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή»).
Το κατ' εξοχήν όμως θέμα που έχει αναδειχθεί και μας απασχόλησε για πολλοστή φορά είναι η καθυστέρηση στην αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της αγοράς και τη μη είσπραξη εσόδων. Πριν ένα μήνα ψηφίστηκε το άρθρο 18 του Ν. 4208/2013, το οποίο δίνει τη δυνατότητα παράτασης της προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), μέχρι το τέλος του 2014. Παράταση που εύλογα δημιούργησε αντιδράσεις και επιφυλάξεις ότι δεν θα είναι η τελευταία.
Με δεδομένο ότι η Πολιτεία πρέπει να πράξει γρήγορα και να πάρει αποφάσεις για την σωστή λειτουργία της αγοράς καθώς και να εισπράξει επιτέλους τα τέλη για την εδώ και μία 20ετία χρήση των συχνοτήτων λειτουργίας τους, ώστε το κράτος να σταματήσει να έχει σημαντικές απώλειες εσόδων, και να ρυθμίσει υπεύθυνα τη διάθεση αυτού του κοινωνικού αγαθού,
ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
1. Ποιες ενέργειες προγραμματίζονται ώστε να εξασφαλιστεί η ημερομηνία που ορίζεται στο Άρθρο 18 του μόλις ψηφισθέντος νόμου και η Πολιτεία να εκδώσει έγκαιρα τα κριτήρια και τις διαδικασίες αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου, στη βάση της ίσης μεταχείρισης;
2. Πόσα Κέντρα Εκπομπής έχουν ολοκληρώσει τη μετάβασή τους στη ψηφιακή τηλεόραση; Έχετε θεσπίσει κάποιο  χρονοδιάγραμμα ώστε να ολοκληρωθεί και η μετάβαση των υπόλοιπων Κέντρων Εκπομπής και να γίνει η οριστική διακοπή της αναλογικής; Βάσει ποιου χρονοδιαγράμματος θα προχωρήσει η ολοκλήρωση των 153 Κέντρων Εκπομπής του οριστικού Χάρτη Συχνοτήτων;
3. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα και τη διαγωνιστική διαδικασία που πρέπει να προβεί η ΕΕΤΤ για την αδειοδότηση των παρόχων δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης;
Προγραμματίζονται ενέργειες για να εισπραχθούν επιτέλους τα τέλη για την εδώ και μία 20ετία χρήση των συχνοτήτων λειτουργίας τους;
4. Ποια ημερομηνία έχει τεθεί πλέον για την οριστική διακοπή της αναλογικής και της πλήρους μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση;

Οι βουλευτές που ερωτούν
Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη
Βασίλης Οικονόμου
Νίκος Τσούκαλης
Σπύρος Λυκούδης
Νίκη Φούντα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου