Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Στέγαση του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4344
Ημερομ.Κατάθεσης
28.11.13ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς  Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κύριοι Υπουργοί,

Στη Σχολική Μονάδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου συστεγάζεται προσωρινά από το σχολικό έτος 2007 – 2008 μέχρι σήμερα το Ειδικό Σχολείο Λαυρίου. Όπως είχα αναφέρει και στη συζήτηση σχετικής επίκαιρής μου ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 235/12.11.13) προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου, λαμβάνοντας τη δέσμευσή του στη Βουλή ότι θα εξετάσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου, ο διδακτικός χώρος που διατίθεται από τη διεύθυνση του 3ου δημοτικού σχολείου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, δεδομένης της αύξησης των μαθητών αλλά και την τοποθέτηση των απαραίτητων δασκάλων διαφόρων ειδικοτήτων. Παρά τις προσπάθειες της διευθύντριας του ειδικού σχολείου, της σχολικής επιτροπής του Δήμου και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής δεν έχει καταστεί εφικτή η εξεύρεση προσήκουσας λύσης, ώστε το Ειδικό Σχολείο να μπορεί να λειτουργήσει με τους ορθούς παιδαγωγικούς όρους. Λόγω του γεγονότος μάλιστα ότι τα προβλήματα επηρεάζουν επιπρόσθετα παιδιά με ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες, αντιλαμβάνεστε ότι ο κατάλληλος εκπαιδευτικός χώρος διδασκαλίας είναι κομβικής σημασίας προκειμένου να μπορούν τα παιδιά αυτά να μετέχουν απρόσκοπτα του αγαθού της εκπαίδευσης και της παιδείας.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα στέγασης του ειδικού σχολείου Λαυρίου για την τρέχουσα σχολική χρονιάς;
2. Είναι στις προβλέψεις – προθέσεις της κυβέρνησης η εξεύρεση μόνιμης λύσης στέγασης  για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου ώστε αυτό να μην στεγάζεται προσωρινά στα κτίρια του 3ου δημοτικού σχολείου Λαυρίου, όπως προσωρινά συμβαίνει τι τελευταίες επτά σχολικές χρονιές;     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου