Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Ρύθμιση για τις αναπηρικές συντάξεις που χορηγούνται σε παλαιούς ασφαλισμένους (πριν την 1-1-1993) από το Ταμείο Νομικών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3659
Ημερομ. Κατάθεσης
11.11.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε στο νόμο 3863/2010 και συγκεκριμένα στα άρθρο 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί ένας ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993, νέος δηλαδή ασφαλισμένος, να λαμβάνει σε μόνιμη βάση την αναπηρική σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προσέρχεται στις υγειονομικές επιτροπές και να αξιολογείται εκ νέου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι « …Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη. Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά και την τελική γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών εφόσον:α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές., β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές». Η ορθή αυτή ρύθμιση όμως, μην περιλαμβάνοντας το σύνολο των ασφαλισμένων (παλαιών και νέων) δημιουργεί ένα νομοθετικό κενό και μια ανισότητα μεταχείρισης πολιτών. Αν και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί προέβλεπαν αντίστοιχες διατάξεις για τους παλαιούς ασφαλισμένους (προ της 1-1-1993), όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, δεν είναι ρύθμιση κοινή για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ταμείο Ασφάλισης Νομικών, για το οποίο δεν υπήρχε σχετική νομοθετική πρόβλεψη και οι ασφαλισμένοι που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, εάν είναι νέοι ασφαλισμένοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου μπορούν να απαλλαγούν από την επαναλαμβανόμενη εξέταση και αξιολόγηση της αναπηρίας τους ενώ οι παλαιοί ασφαλισμένοι που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις του νόμου ή πάσχουν από τις ίδιες ασθένειες ή αναπηρίες αναγκάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προσέρχονται για έλεγχο και αξιολόγηση, ταλαιπωρούνται και «επιβαρύνουν» άδικα με φόρτο εργασίας τις ήδη επιβαρυμένες και υποστελεχωμένες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που σήμερα υπάρχει, να υπάρξει αναλογική εφαρμογή και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων, θεωρούμε ότι οι προβλέψεις και οι προϋποθέσεις  του άρθρου 8 του ν.3863/2010 πρέπει να επεκταθούν για το σύνολο των ασφαλισμένων ανεξάρτητα του χρόνου έναρξης της ασφάλισής τους.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Προτίθεστε να επεκτείνετε την εφαρμογή του άρθρου 8 του Νόμου 3863/2010 για το σύνολο των ασφαλισμένων ώστε να μπορεί αυτός να εφαρμόζεται αναλογικά για το σύνολο των πολιτών και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση;
2. Πώς και πότε θα στελεχωθούν με το κατάλληλο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό οι υγειονομικές επιτροπές και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ώστε να επιταχυνθεί η λειτουργία τους, να βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους και να περιοριστεί η ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας που χρειάζονται υγειονομικές γνωματεύσεις;

                                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου