Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Τροπολογία βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ. για την παράταση των αναπηρικών συντάξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑΤροπολογία για τη χορήγηση παράτασης στις αναπηρικές συντάξεις σε υποθέσεις που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων  κατέθεσαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., Βασίλης Οικονόμου (Αττικής), Κατερίνα Μάρκου (Β' Θεσσαλονίκης), Θωμάς Ψύρρας (Λαρίσης) και  Γιώργος Κυρίτσης (Τρικάλων).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η εξάμηνη παράταση που είχε χορηγηθεί με το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 σε αναπηρικές συντάξεις δικαιούχων με τουλάχιστον 67% αναπηρία, στην περίπτωση που εκκρεμεί η επανεξέτασή τους στα ΚΕΠΑ χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λήγει στις 31.10.2013. Δεδομένου ότι καθημερινά προστίθενται νέοι αιτούντες για εξέταση από τα ΚΕΠΑ, κρίνεται αναγκαίο η εν λόγω παράταση να δίνεται μέχρι την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης αναπηρίας.

Εν τω μεταξύ είναι αρκετές οι περιπτώσεις ήδη συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν παραλάβει γνωμάτευση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και την έχουν προσκομίσει στο ταμείο τους για παράταση ή επαναχορήγηση της σύνταξής τους. Η διαδικασία επαναχορήγησης της σύνταξης, όμως, μπορεί να διαρκέσει σε ορισμένα ταμεία, όπως στον ΟΑΕΕ, από 6 ως 8 μήνες, λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού. Οι περιπτώσεις αυτές δεν καλύπτονται από τη διάταξη του άρθρου 66 και προτείνεται να τους χορηγείται παράταση μέχρι την έκδοση της νέας συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με αριθμό 902/44:24 Οκτωβρίου 2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 66 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, με τίτλο «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%......Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013».

Στη διάταξη καθορίζεται ως χρόνος παράτασης το εξάμηνο. Μάλιστα, η ισχύς της διάταξης καθορίζεται έως 31-10-2013. Στις λίστες αναμονής υπάρχουν πανελλαδικά 59.000 αιτούντες την εξέτασή τους. Σε αυτές προστίθενται καθημερινά νέοι αιτούντες είτε για παράταση σύνταξης είτε για επαναχορήγηση επιδομάτων. Επομένως, είναι αμφίβολο ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα έχει ομαλοποιηθεί η διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων από τα ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα να χάσουν τη σύνταξη που δικαιούνται χιλιάδες δικαιούχοι.

Εν τω μεταξύ είναι αρκετές οι περιπτώσεις ήδη συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν παραλάβει γνωμάτευση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και την έχουν προσκομίσει στο ταμείο τους για παράταση ή επαναχορήγηση της σύνταξής τους. Η διαδικασία επαναχορήγησης της σύνταξης, όμως, μπορεί να διαρκέσει σε ορισμένα ταμεία, όπως στον ΟΑΕΕ, από 6 ως 8 μήνες, λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού. Η περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται από την παράταση του άρθρου 66, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το εξής παράδοξο: συνταξιούχοι που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ να λαμβάνουν τη σύνταξη τους, χάρη στην ευεργετική ρύθμιση του άρθρου 66, ενώ συνταξιούχοι που έχουν κριθεί ήδη τουλάχιστον δύο φορές από υγειονομικές επιτροπές, να μην την λαμβάνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επαναχορήγησης από τα ταμεία τους.

Κατόπιν όλων αυτών, κρίνεται σκόπιμη η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

1. Το άρθρο 66 εδάφιο α' του νόμου 4144/2013 [ΦΕΚ Α' 88] τροποποιείται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων , το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται έως το χρόνο έκδοσης της Γνωμάτευσης Αναπηρίας, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Εάν με τη νέα γνωμάτευση αναπηρίας των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το ως άνω δικαίωμα συνταξιοδότησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση της νέας συνταξιοδοτικής απόφασης.»

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 διαγράφεται.


Οι προτείνοντες βουλευτές

Βασίλης Οικονόμου - Αττικής

Κατερίνα Μάρκου - Β' Θεσσαλονίκης

Θωμάς Ψύρρας - Λαρίσης
 Γιώργος Κυρίτσης - Τρικάλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου