Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με ακατάλληλα λάστιχα;

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4343
Ημερομ.Κατάθεσης
28.11.13
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας


Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τοποθετήθηκαν ελαττωματικά ελαστικά. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Συντονισμού, σε ασθενοφόρα οχήματα που είχαν τοποθετηθεί ελαστικά επίσωτρα που προμηθεύτηκε με σύμβαση το ΕΚΑΒ, παρατηρήθηκε αποκόλληση τμήματος του πέλματος. Το φαινόμενο, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Συντονισμού του ΕΚΑΒ, παρατηρήθηκε τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες και κατά τη διάρκεια κίνησης ασθενοφόρων στα πλαίσια διακομιδής ασθενών, χωρίς ευτυχώς να χαθεί απότομα η πίεση του αέρα, να διαρραγεί το ελαστικό επίσωτρο ή να απολεσθεί ο έλεγχος του οχήματος. Για την αποφυγή του ανωτέρου φαινομένου και στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας δόθηκαν οδηγίες ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη και παρατεταμένη κίνηση των ασθενοφόρων με υψηλές ταχύτητες και να πραγματοποιείται υποχρεωτικά έλεγχος της πίεσης των ελαστικών κατά το δυνατόν κρύα και σε κάθε πλήρωση του ασθενοφόρου με καύσιμα.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι από εύνοια της τύχης και μόνο δεν είχαμε μέχρι σήμερα κάποιο ατύχημα ασθενοφόρου κατά τη διάρκεια μάλιστα διακομιδής ασθενών όταν και τα ασθενοφόρα αναπτύσσουν υποχρεωτικά υψηλές ταχύτητες για όσο διάστημα απαιτείται ώστε το δυνατόν συντομότερα να παρέχεται η κατάλληλη ιατρική φροντίδα στης διακομιζόμενους ασθενείς. Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι δίνονται οδηγίες χρήσης των προβληματικών ελαστικών αντί να συστήνεται η άμεση αντικατάστασή τους από την συμβεβλημένη εταιρία και η αποζημίωση του ΕΚΑΒ και του ελληνικού δημοσίου για τη βλάβη και τον κίνδυνο στον όποιο περιήλθαν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι ασθενείς που μετακινήθηκαν με αυτά τα ασθενοφόρα.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Εξακολουθούν να υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που κυκλοφορούν με προβληματικά ελαστικά;
2. Έχουν ελεγχθεί τα ενδεχόμενα προβληματικά ελαστικά με κατάλληλα ελεγμένα ελαστικά;
3. Ποιοι ευθύνονται για το πρωτοφανή και εν δυνάμει τραγική αυτή πραγματικότητα και ποιες οι συνέπειες για όσους φέρουν ευθύνες;   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου