Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Εφαρμογή του Νόμου και σεβασμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων τεχνολογικής εκπαίδευσης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3746
Ημερομ.Κατάθεσης
13.11.13
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας   

Κύριοι Υπουργοί

Οι Γεωπόνοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Γεωπόνοι Τ.Ε.) αποτελούν το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης ο ρόλος τους είναι κομβικός, καθώς με τη συνεχή παρουσία τους δίπλα στον αγρότη έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του που τους συμβουλεύεται για την παροχή συμβουλών για την προμήθεια των κατάλληλων εφοδίων ανάπτυξης των καλλιεργειών τους. Σήμερα περισσότερα από τα μισά καταστήματα αγροτικών εφοδίων (λιπασμάτων Πολ/κου Υλικού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων) που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν ως υπεύθυνο επιστήμονα Γεωπόνο Τ.Ε.. Παρόλα αυτά η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΠΕΠΤΕΓ) δεν βρίσκεται στους συνομιλητές της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ για καθαρά συντεχνιακούς λόγους όπως η ίδια έχει καταγγείλει πολλές φορές. Ενδεικτικό είναι ότι ο Υπουργός δεν έχει συναντήσει ακόμα τους εκπροσώπους της ΠΕΠΤΕΓ καθώς και ότι  δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για τις αλλαγές στην νομοθεσία της εμπορίας των αγροτικών εφοδίων (λιπασμάτων Πολ/κου Υλικού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων) των οποίων είναι και οι βασικοί διακινητές ως υπεύθυνοι επιστήμονες.
Σχετικά με την αλλαγή στη νομοθεσία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την θεσμοθέτηση των συνταγογράφων  που πιθανόν να έχουν και ασυμβίβαστο με τους υπεύθυνους επιστήμονες που εμπλέκονται στην εμπορία των φυτοφαρμάκων, γίνεται λόγος από υπηρεσιακούς παράγοντες ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να αποκλείσει τους Γεωπόνους Τ.Ε. από τους επιστήμονες που θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια για την συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως η ΠΕΠΤΕΓ έχει επανειλημμένα με επιστολές της προς το ΥΠΑΑΤ  υποστηρίξει  η έννοια της συνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ούτε νέα είναι ούτε καινοτόμος. Στην ισχύουσα νομοθεσία ο νομοθέτης βάζει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων την ύπαρξη υπεύθυνου επιστήμονα σε κάθε σημείο πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειμένου να παρέχει στον επαγγελματία αγρότη τις απαραίτητες οδηγίες για την:
1.      ορθή επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος και δραστικής ουσίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος,
2.     την σωστή δοσολογία ανά καλλιέργεια και
3.     τον σωστό τρόπο εφαρμογής του φυτοφαρμάκου.
Οι Γεωπόνοι Τ.Ε. έχουν με επάρκεια ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υπεύθυνου επιστήμονα και γι’ αυτό έχουν καταξιωθεί στην συνείδηση του επαγγελματία αγρότη που εμπιστεύεται εδώ και δεκαετίες την εξέλιξη των καλλιεργειών του στις επιστημονικές τους γνώσεις.  Κάθε σκέψη ή προσπάθεια επομένως να αποκλειστούν από τους επιστήμονες που έχουν δικαίωμα άδειας συνταγογράφου φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξυπηρετεί αποκλειστικά συντεχνιακά συμφέροντα και όχι το κοινό συμφέρον της αγροτικής ανάπτυξης.
Επίσης οι Γεωπόνοι Τ.Ε. του τμήματος Φυτικής Παραγωγής δεν μπορούν να ασχοληθούν με τη παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού αν και προβλέπεται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ.  109 (ΦΕΚ 47/Α/10-02-1989) αρθρό 1 παρ. 2 σημείο β. δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα ανταγωνισμού στους Γεωπόνους ΤΕ που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πολ/κου Υλικού.
Σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία των λιπασμάτων και του Πολλαπλασιαστικού υλικού, οι Γεωπόνοι Τ.Ε. Βιολογικής Γεωργίας που μόλις το 2012 συμπεριλήφθησαν στους υπεύθυνους επιστήμονες για την εμπορία των λιπασμάτων, τώρα μαθαίνουν ότι πρόκειται να αποκλεισθούν εκ νέου.  Ξανά σε όλες τις αλλαγές που σχεδιάζει το ΥΠΑΑΤ οι εκπρόσωποι της ΠΕΠΤΕΓ δεν είχαν καμία ενημέρωση αν και αποτελούν τον κύριο κορμό παροχής οδηγιών προς τους αγρότες στην εμπορία και ορθολογική χρήση των λιπασμάτων.  Επίσης οι Γεωπόνοι Τ.Ε. Βιολογικής Γεωργίας περιμένουν με την αλλαγή της νομοθεσίας στην εμπορία των αγροτικών εφοδίων την συμμετοχή τους ως υπεύθυνοι επιστήμονες και στην εμπορία του Πολ/κού Υλικού και στην εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 312 (ΦΕΚ 264/19-11-2003) άρθρο 2 παρ. 1 σημείο η΄.
Ακόμα η επιτροπή ανταγωνισμού έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων στην εμπορία και παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Λιπασμάτων. 
Σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΕΠΤΕΓ ο λόγος που γίνονται όλα αυτά και που η επιστημονική Ένωση των Γεωπόνων Τ.Ε. είναι αποκλεισμένη από κάθε πληροφορία και συνεργασία με  την υφιστάμενη Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ είναι η εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων που θέλουν να διατηρήσουν το επάγγελμα του Γεωτεχνικού κλειστό εις βάρος της αγροτικής ανάπτυξης.       

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:

1. Προκαλεί ο αποκλεισμός των Γεωπόνων Τ.Ε. από τα νόμιμα, και κατοχυρωμένα με Προεδρικά Διατάγματα, επαγγελματικά τους δικαιώματα νόθευση του ανταγωνισμού στο Γεωτεχνικό επάγγελμα;
2. Ως υπεύθυνοι επιστήμονες στην εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων οι Γεωπόνοι Τ.Ε. δίνουν, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ισότιμα μαζί με τους συναδέλφους τους Γεωπόνους Π.Ε. τις απαραίτητες οδηγίες για την σωστή επιλογή, δοσολογία και χρήση φυτοφαρμάκων;
3. Υπάρχει περίπτωση αποκλεισμού των Γεωπόνων Τ.Ε. από τους συνταγογράφους φυτοπροστατευτικών προϊόντων;  Και αν ναι τι εξυπηρετεί ο αποκλεισμός αυτός; 
4. Πρόκειται να αποκλεισθούν εκ νέου οι Γεωπόνοι Τ.Ε. Βιολογικής Γεωργίας, πριν κλείσει χρόνος από την προηγούμενη τροποποίηση Υ.Α., από τους υπεύθυνους επιστήμονες για την εμπορία λιπασμάτων; Και αν ναι τι εξυπηρετεί ο αποκλεισμός αυτός;
5 Πρόκειται να συμπεριληφθούν οι Γεωπόνοι Τ.Ε. Βιολογικής Γεωργίας στους υπεύθυνους επιστήμονες για την εμπορία του Πολ/κού Υλικού και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αν όχι γιατί;
6. Πότε θα ανοίξει και για τους Γεωπόνους ΤΕ η δραστηριότητα της παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού όπως προβλέπεται από το ΠΔ. 109/89
7. Είναι αλήθεια οι ισχυρισμοί των εκπροσώπων των Γεωπόνων Τ.Ε. (ΠΕΠΤΕΓ) ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αρνείται να συνομιλήσει μαζί τους; Και αν ναι γιατί;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου