Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Στελέχωση όλων των ασθενοφόρων με κατάλληλα εκπαιδευμένους πιστοποιημένους διασώστες

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
4120
Ημερομ.Κατάθεσης
22.11.13


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους Υπουργούς  Υγείας και Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΚύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν συνάντησής μου με πιστοποιημένους διασώστες του ΕΚΑΒ πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν παραλήψεις στο καθεστώς που διέπει τους κανόνες στελέχωσης των ασθενοφόρων που κινούνται στα πλαίσια ιδιωτικών κλινικών, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες αλλά πιθανότατα και σε πολλούς Δήμους της Αττικής που προέβησαν στην δρομολόγηση ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Δήμου τους, ελλείψει μόνιμης παρουσίας ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην περιοχή τους, όπως είναι ο Δήμος Ωρωπού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του τότε Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 707 στις 5 Σεπτεμβρίου 1991, στο Κεφάλαιο Γ, αρθ. 4, περ. δ προβλέπεται ότι «δ)Για ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρα). Τα αυτοκίνητα αυτά χορηγούνται σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες, εφόσον υποβληθεί βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου (για την περιοχή Αττικής βεβαίωση του Κ.Α.Β. 166), ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 από τον αιτούντα ότι έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων σχετικά με την επάνδρωση του ασθενοφόρου και τη διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών σύμφωνα με τις οποίες πρέπει:1) το αυτοκίνητο να έχει οδηγό και συνοδηγό και 2) ο οδηγός και ο συνοδηγός ή τουλάχιστον ο δεύτερος τούτων να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών».
Είναι σαφές ότι τα χρόνια που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ο κλάδος της υγείας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα και πολλοί είναι πλέον οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα ασθενοφόρα ιδιωτικών εταιριών για την κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας τους. Σημειώνουμε επίσης ότι τα ασθενοφόρα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση που τους ζητηθεί να συνδράμουν και στη μεταφορά ασθενών που δεν είναι συμβεβλημένοι με την ιδιοκτήτρια εταιρία προς δημόσια νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι οι πιστοποιημένοι διασώστες έχουν δίκιο όταν υποστηρίζουν ότι η στοιχειώδης γνώση και εμπειρία στη παροχή πρώτων βοηθειών που απαιτείται για την στελέχωση αυτών των ασθενοφόρων δεν επαρκεί για να μπορεί το πλήρωμα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε όλα τα πιθανά συμβάντα, είτε πρόκειται για συμβεβλημένο με την ιδιωτική εταιρία πρόσωπο για το οποίο απαιτείται διακομιδή είτε για συνδρομή σε έκτακτο περιστατικό. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί και να αποτελεί υποχρέωση η στελέχωση κάθε ασθενοφόρου οχήματος με τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο διασώστη, ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο ότι κάθε συμπολίτης μας που θα χρειαστεί ανάλογη βοήθεια θα έχει την ενδεδειγμένη επιστημονικά αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή των κατάλληλων πρώτων βοηθειών και η διαβίβαση των κατάλληλων περιγραφών προς τους ιατρούς είναι καίρια πολλές φορές για την διάσωση των ασθενών.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε;
Προτίθεστε να ορίσετε ως απαραίτητο όρο και υποχρέωση για την κυκλοφορία ασθενοφόρου που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς ή από Δήμους την ύπαρξη στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου διασώστη ;       

                                                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου