Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Έκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία του το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
412
Ημερομ.Κατάθεσης
24.06.14

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας


Κύριε Υπουργέ,


Επανερχόμαστε στο ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ. 1783/25-6-04, 10814/16-05-05, 5526/13-12-05, 9293/28-3-06, 10149/26-4-06, 10966/22-5-06, 13847/5-9-06, 702/31-10-06, 3962/6-2-07, 5514/13-3-07, 5964/08.02.08, 11054/22-4-08, 11057/22-4-08, 12363/19-5-08, 431/9-7-08, 16747/23-3-09, 3746/31-08-09 2926/18.12.09, 257/11-01-10 (Επίκαιρη),  7534/16.03.10, 8453/08.04.10, 7892/16.12.10, 13055/15.03.11, 7620/09.04.12, 581/31.07.12, 2414/02.10.12, 7119/13.02.13, 7441/20.02.13 και 1035/28.08.2014) και ειδικά στο ζήτημα του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου, καθώς παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και εν γένει των δομών πρωτοβάθμιας υγείας της Περιφέρειας Αττικής, το Σάββατο 21 Ιουνίου και την Κυριακή 22 Ιουνίου, το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου έκλεισε για πρώτη φορά στα 27 χρόνια λειτουργίας του, τις πόρτες του στους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού και των γειτονικών Δήμων. Αιτία αυτής της καθ’ όλα δυσάρεστης εξέλιξης είναι το νέο σύστημα εφημεριών το οποίο δεν επιτρέπει ουσιαστικά στους τοποθετημένους στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου Ιατρούς, παθολόγους και γενικής ιατρικής, να εφημερεύουν πέραν των 19 ημερών ανά μήνα! Με τα σημερινά δεδομένα δηλαδή από εδώ και στο εξής το Κέντρο Υγείας Καπανδρίτιου θα εφημερεύει τις πρώτες 19 ημέρες του μήνα και τις υπόλοιπες θα παραμένει κλειστό! Δεδομένου μάλιστα ότι από τους τέσσερις ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολόγους που μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εφημερίες η μία θέση είναι επικουρική και η σχετική σύμβαση λήγει τον επόμενο μήνα, από τον Ιούλιο και μετά θα είναι εφικτή η εφημερία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου μόλις για 14 ή 15 ημέρες το μήνα! Τους τελευταίους μάλιστα τέσσερις μήνες το ιατρικό προσωπικό καλύπτει στο σύνολο τις ανάγκες σε εφημερία χωρίς αμοιβή για τις πρόσθετες ώρες εργασίας, δείχνοντας καλή πίστη στις δημόσιες δεσμεύσεις ήδη από τον περασμένο Απρίλιο ότι θα καλυφθούν άμεσα όλα τα αδικαιολόγητα κενά. Όπως αντιλαμβάνεστε η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και πρέπει άμεσα να δοθεί λύση ώστε το μοναδικό αυτό Κέντρο Υγείας στο Δήμο Ωρωπού να μπορεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους και να αντιμετωπίζει τα έκτακτα περιστατικά για όλο το μήνα, απαιτείται η άμεση τοποθέτηση τουλάχιστον 3 ιατρών ειδικότητας είτε γενικής ιατρικής είτε παθολογίας. Με αφορμή μάλιστα την αδυναμία του Κέντρου Υγείας να πραγματοποιήσει τις εφημερίες σας υπενθυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας υπηρετούν 1 ακτινολόγος και 1 μικροβιολόγος οι οποίοι βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδότησης και ανά πάσα στιγμή ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης και κατά συνέπεια να παύσουν να λειτουργούν και το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό τμήμα.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1.      Ποιοι λόγοι εμπόδισαν όλους αυτούς τους μήνες την τοποθέτηση στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού;
2.      Πότε θα τοποθετηθούν οι αναγκαίοι τουλάχιστον τρείς ιατροί γενικής ιατρικής ή παθολόγοι ώστε να μπορεί το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της Αττικής, όπου οι κάτοικοι έχουν τριπλασιαστεί όπως κάθε θερινή περίοδο, αλλά και στις ανάγκες του επίσης χωρίς δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας Δήμου Διονύσου;
3.      Υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση έγκαιρα ενός ακτινολόγου και ενός μικροβιολόγου ώστε να μην υπάρξει ούτε μέρα χωρίς τις αναγκαίες αυτές ειδικότητες μετά την συνταξιοδότηση των σήμερα υπηρετούντων ακτινολόγου και μικροβιολόγου;
4.      Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διασφαλίσετε άμεσα ότι το Κέντρο Υγείας θα εφημερεύει άμεσα όλες τις ημέρες του μήνα, όλους τους μήνες του έτους με αμειβόμενους στο ακέραιο για τις υπηρεσίες τους ιατρούς και όχι στη βάση του εθελοντισμού;
5.      Ποιες είναι οι προθέσεις αναφορικά με την αναβάθμιση εν γένει της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής;  


Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Απαλλαγή των Δήμων από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα των οφειλών στο ΙΚΑ για τις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι σε εκκαθάριση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
361
Ημερομ.Κατάθεσης
23.06.14ΕΡΩΤΗΣΗ


 Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


Κύριε Υπουργέ,

Στο άρθρο 10 του Ν. 4071/2012, διατυπώνεται σαφέστατα η βούληση του νομοθέτη να δοθεί οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που προκαλούν στους ΟΤΑ τα φορολογικά χρέη και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που προέκυψαν από τις επιχειρήσεις που είχαν συστήσει. Στα πλαίσια του παραπάνω Νόμου το Υπουργείο Οικονομικών ως όφειλε εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ρύθμισε την διαδικασία μεταφοράς και ανάληψης των φορολογικών χρεών των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του πδ 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις Περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31.12.2011. Σύμφωνα με το νόμο και τη διαδικασία που ακολούθησε το Υπουργείο Οικονομικών, οι Δήμοι υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ακέραιο τις καθαρές οφειλές προς το δημόσιο και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων και τυχόν προστίμων που έχουν επιβληθεί λόγω της καθυστέρησης στη καταβολή των οφειλών. Αντίθετα το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ανάλογη ενέργεια, παρά το ότι οφείλει να προβεί σε αντίστοιχες ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να εμφανίζονται με οφειλές προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι οποίες μάλιστα διαρκώς αυξάνονται εν αναμονή της προβλεπόμενης από το νόμο ρύθμισης. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε μια χρονική στιγμή που η διοίκηση του ΙΚΑ αναζητά εναγωνίως ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του χωρίς να απαιτηθούν νέα περιοριστικά επί των συντάξεων και των παροχών προς τους ασφαλισμένους μέτρα είναι αδικαιολόγητες.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Πότε θα προχωρήσετε στις αναγκαίες ενέργειες που θα απαλλάξουν τους ΟΤΑ από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το ΙΚΑ για τις οφειλές των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσει το ΙΚΑ μια μεγάλη και αναγκαία σήμερα πηγή εσόδων;
2. Για ποιους λόγους δεν έχετε ακόμα υλοποιήσει τα όσα προβλέπονται στο Νόμο 4071/2012 τα οποία μπορούν να δώσουν οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που βαρύνουν τους ΟΤΑ από τις υπό εκκαθάριση αυτές δημοτικές επιχειρήσεις αλλά και να μπορούν να δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα στον πολύπαθο μεγάλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης;    Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω των ανώνυμων δελτίων της ΟΠΑΠ ΑΕ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ. 149
Ημερομ.Κατάθεσης 18.06.14Προς: Υπουργό Οικονομικών
         Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Κύριοι Υπουργοί,


Όπως γνωρίζετε ήδη από τον Ιούνιο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές ενέργειες, μέσω της διακίνησης των δελτίων παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, προειδοποιώντας σαφώς το ελληνικό κράτος να λάβει μέτρα αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Η Ελληνική Δημοκρατία, απαντώντας στην σχετική Προειδοποιητική Επιστολή και στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Κομισιόν, υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε ήδη από το 2008 να τροποποιήσει το διάτρητο σύστημα ανώνυμων – μη ονομαστικών δελτίων, τα οποία και δύνανται να αποτελούν (ως κερδοφόρα), αντικείμενο παράνομων συναλλαγών, καλύπτοντας σειρά έκνομων και εγκληματικών πράξεων, δέσμευση όμως που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Η αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη όμως παράλειψη ρύθμισης από τα αρμόδια όργανα του κράτους παραβιάζει πολλαπλώς την ελληνική νομοθεσία περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές ενέργειες καθώς και σειρά φορολογικών διατάξεων. Οι περιπτώσεις μάλιστα «σκανδαλώδους εύνοιας της τύχης» που απασχολούν πλέον και την ελληνική δικαιοσύνη είναι ενδεικτικές μέρους μόνο του προβλήματος, αφού η ανωνυμία των δελτίων καθιστά τις πιθανότητες εντοπισμού των παράνομων δικτύων απειροελάχιστες.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Με δεδομένο ότι συντρέχουν ανοικτές διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομοθεσίας;
2. Λαμβάνοντας υπόψη και τα επαναλαμβανόμενα πρόσφατα περιστατικά νομιμοποίησης εσόδων μέσω δελτίων της ΟΠΑΠ ΑΕ, πώς σκοπεύετε να προστατέψετε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία από τις εν λόγω έκνομες ενέργειες;
3. Για ποιους λόγους οι πρόσφατες διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ΟΠΑΠ ΑΕ, απέφυγαν την οποιαδήποτε ρύθμιση και απάλειψη των προστατευτικών για τις εγκληματικές ενέργειες διατάξεων και πώς αυτή η «παράλειψη» συνάδει με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος;
4. Για ποιους λόγους ενώ ορθά το νομικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρά την πλήρη ταυτοποίηση των παικτών στα καζίνο, στα παιγνιομηχανήματα και στο διαδίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του κοινωνικού συνόλου και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δεν επεκτείνεται αυτή η πρακτική και για την ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά αντίθετα διατηρείται η διαδικασία των ανώνυμων δελτίων που πέραν των άλλων επιτρέπει τον ανεύθυνο και ανεξέλεγκτο τζόγο αλλά και την συμμετοχή ανηλίκων σε αυτά;
5. Υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία αναφορικά με το ύψος των συναλλαγών που «καλύπτονται» μέσω των διακινούμενων ανώνυμων δελτίων και ποιες δράσεις ενδεχόμενα έχουν αναληφθεί για τον περιορισμό τους;
6. Ποια είναι η θέση, ποιες οι σχετικές ενέργειες και ποιες οι δράσεις καταπολέμησης αυτού του φαινομένου της επιφορτισμένης με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου, Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εν όψει και της αντικειμενικής ευθύνης των μελών της;

Λάθος η συγχώνευση απομακρυσμένων σχολείων στην Ελευσίνα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
150
Ημερομ.Κατάθεσης
18.06.14Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κύριε Υπουργέ,

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς, αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων αποφασίστηκε η συγχώνευση του 5ου και του 11ου δημοτικών σχολείων στην πόλη της Ελευσίνας. Η απόφαση συγχώνευσης όμως είναι εντελώς παράλογη και καταφανώς εσφαλμένη, αφού τα δύο σχολεία επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως απέχουν μεταξύ του περισσότερο από τρία χιλιόμετρα, και καλύπτουν τις ανάγκες δύο απομακρυσμένε μεταξύ τους σχολικές περιφέρειες της πόλης, η μία βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της πόλης και η άλλη στη δυτική. Ταυτόχρονα φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των αρμόδιων υπαλλήλων ότι ενδεχόμενη υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης συγκεντρώνει 340 μαθητές σε ένα σχολικό κτίριο που πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας το πολύ ως 12θέσιο και όχι ως 16θεσιο που απαιτείται για αυτόν τον αριθμό μαθητών. Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του το ότι εάν υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση οι 131 μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου θα υποχρεωθούν να διασχίζουν όλη την πόλη της Ελευσίνας καθημερινά και μάλιστα από τους πλέον επιβαρυμένους κυκλοφοριακά κεντρικούς δρόμους της πόλης, γεγονός που αυξάνει υπερβολικά τις πιθανότητες σοβαρών ατυχημάτων των μικρών μαθητών. Πιθανόν να πρόκειται για λάθος κάποιας υπηρεσίας που χωρίς να έχει γνώση της περιοχής θεώρησε ότι τα δύο σχολεία συστεγάζονται και ότι μπορούν να συγχωνευτούν. Καθώς όμως πρόκειται για δημοτικά σχολεία που απέχουν μεταξύ τους πάνω από τρία χιλιόμετρα, είναι πρακτικά αδύνατη η συγχώνευση των συγκεκριμένων σχολείων. 
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:

Προτίθεστε να ελέγξετε για την ορθότητά της την απόφαση συγχώνευσης του 5ου και του 11ου δημοτικού σχολείου Ελευσίνας και να αναιρέσετε αυτή την απόφαση δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατη η συγχώνευση δύο δημοτικών σχολείων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη των 3χλμ απόσταση και κατά συνέπεια εξυπηρετούν τις ανάγκες δύο απομακρυσμένων μεταξύ τους περιοχών; 

Συγχώνευση 1ου και 3ου δημοτικών σχολείων στη Μαγούλα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
148
Ημερομ.Κατάθεσης
18.06.14Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κύριε Υπουργέ,
Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε συγχώνευση των 1ου και 3ου δημοτικών σχολείων Μαγούλας έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους γονείς της πόλης. Σήμερα τα δύο σχολεία συστεγάζονται εν αναμονή της ανέγερσης νέου σχολικού κτιρίου στη θέση Πάτημα Μαγούλας, όπου έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες και το οποίο μόλις ανεγερθεί προορίζεται να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του 3ου δημοτικού σχολείου. Η σημερινή συστέγαση των μαθητών στα κτίρια του 1ου δημοτικού γίνεται με μεγάλα λειτουργικά προβλήματα αφού το 1ο δημοτικό υπάρχει ως εξαθέσιο σχολείο, τα κτίρια που το φιλοξενούν έχουν προδιαγραφές  εξαθέσιου, και έχουν προστεθεί αίθουσες προκάτ, προκειμένου να είναι δυνατή η συστέγαση των δύο σχολείων. Η διαρκής αύξηση όμως του αριθμού των μαθητών και των δύο σχολείων, η μεγάλη χιλιομετρικά απόσταση που διανύουν καθημερινά οι μισοί τουλάχιστον μαθητές που ανήκουν στο δυναμικό του τρίτου δημοτικού, καθώς και το μέγεθος των αιθουσών που σήμερα χρησιμοποιούνται καθιστούν αναγκαία την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών ανέγερσης του νέου σχολικού κτιρίου και όχι την συγχώνευση των δύο σχολείων που ενδεχομένως να θέσει υπό αμφισβήτηση την αναγκαιότητα ανέγερσης του 3ου δημοτικού σχολείου. Μάλιστα σύμφωνα με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δύο δημοτικών σχολείων, τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη να ξεπεράσει τους 27 σε εκπαιδευτικές αίθουσες των 22 τετραγωνικών, τη στιγμή που παιδαγωγικά υπολογίζεται ότι σε κάθε μαθητή πρέπει να αναλογεί στη σχολική αίθουσα περίπου 1,5 τετραγωνικό! Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι από τη συγκεκριμένη συγχώνευση δεν προκαλείται ουσιαστική εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων, ή η όποια αμελητέα εξοικονόμηση προκύπτει θα μπορούσε να επιτευχθεί με προσωρινές ρυθμίσεις, χωρίς να ανατρέπεται άμεσα ή έμμεσα ο σχεδιασμός για την ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου. Η μεθόδευση κατάργησης του αναγκαίου 3ου δημοτικού σχολείου στη Μαγούλα έχει προκαλέσει έντονες και πρωτοφανείς για τη Μαγούλα αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία η οποία βλέπει να υποβαθμίζεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη παρά το γεγονός ότι οι μαθητές αυξάνονται κάθε χρόνο.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Για ποιους λόγους προωθείται η συγχώνευση του 1ου και του 3ου δημοτικού σχολείου Μαγούλας δεδομένου ότι ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται κάθε χρόνο;
2. Πώς επηρεάζει η συγκεκριμένη εσφαλμένη απόφαση την πορεία ανέγερσης νέου σχολικού κτιρίου στη θέση Πάτημα Μαγούλας το οποίο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του 3ου δημοτικού;
3. Προτίθεστε να αναιρέσετε την συγκεκριμένη καταφανώς εσφαλμένη απόφαση του υπουργείου Παιδείας;
4. Πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμο για χρήση το νέο σχολικό κτίριο στη θέση Πάτημα Μαγούλας;
5. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η αναλογία μαθητών ανά τάξη τόσο στο 1ο όσο και στο 3ο δημοτικό δεν θα ξεπερνά τους 25 μαθητές, δεδομένου ότι οι προκάτ αίθουσες που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά μικρές ακόμα και για αυτόν τον αριθμό μαθητών;      

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Προεκλογική η Κυβέρνηση…

(Δήλωση του ανεξάρτητου Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, στο crashonline.gr 10-06-2014)


Ο ορίζοντας αυτής της κυβέρνησης είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση της Βουλής για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή η σύμφωνη γνώμη 180 Βουλευτών. Κατά συνέπεια η χώρα θα οδηγηθεί  σε εκλογές πιθανότατα το Νοέμβριο και το νέο αυτό κυβερνητικό σχήμα είναι εκ των πραγμάτων ένα προεκλογικό σχήμα. Το διακύβευμα των εκλογών βέβαια δεν θα είναι η εκλογή Προέδρου αλλά η οικονομία και η διαχείριση του χρέους. Πάνω σε αυτό θα τεθούν τα διλήμματα για τους πολίτες και τους πολιτικούς.

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου

Σήμερα , Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, απέστειλα στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή ανεξαρτητοποίησής μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ακολούθως δηλώνω και την αποχώρησή μου από τη Δημοκρατική Αριστερά. Οι θέσεις και οι απόψεις μου είναι κατατεθειμένες δημόσια ήδη από το 2011 όταν και ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Δημοκρατική Αριστερά με στόχο τη δημιουργία ενός φορέα της Κεντροαριστεράς σταθερά προσανατολισμένου στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Πίστευα ότι θα μπορούσε η ΔΗΜΑΡ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενότητα και την συνεργασία των κατακερματισμένων δυνάμεων του χώρου ώστε να κατατεθεί κυβερνητική πρόταση με αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική βάση και με κοινά αποδεκτό υποψήφιο πρωθυπουργό ικανό να διεκδικήσει την νίκη στις ερχόμενες εκλογές.
Είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί έπαψαν να τίθενται από την πλειοψηφία της Δημοκρατικής Αριστεράς ιδίως μετά την εκλογική καθίζηση στις πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απροθυμία της Δημοκρατικής Αριστεράς να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες υπαρκτές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, η προφανής έλλειψη ενδιαφέροντος για τη γνώμη και τις θέσεις Βουλευτών που δεν συνάδουν με την κυρίαρχη άποψη καθώς και η διάθεση της πλειοψηφίας του κόμματος να αποκλείσει εκ προοιμίου την δυνατότητα διατύπωσης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης από την ενωμένη Κεντροαριστερά καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή μου στο κόμμα.
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι δυνατή η ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης. Δηλώνω την στράτευσή μου σε αυτή την προσπάθεια που μπορεί να ανταποκριθεί στα αγωνιώδη αιτήματα του ελληνικού λαού, που εξακολουθεί να πιστεύει ότι δίκαιες λύσεις για την έξοδο από την κρίση είναι ρεαλιστικές μόνο με την στροφή στην ανάπτυξη, η οποία θα θεμελιωθεί πάνω στις αρχές της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης διαθέτοντας ειλικρινές κοινωνικό πρόσωπο. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή μου σε ένα κυβερνητικό σχήμα σαν το σημερινό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα σε ότι με αφορά. Η απάντηση στην κρίση μπορεί να προκύψει μέσα από την ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης.


Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Ήρθε η ώρα για την Ενωμένη Δημοκρατική Παράταξη(Άρθρο του Β. Οικονόμου  για το Έθνος  02-06-2014)Το μήνυμα των ευρωεκλογών ήταν ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν διάφοροι για πιο «βολικές» ερμηνείες.

Ο ελληνικός λαός δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία σε συνθέσεις και συνεργασίες, σε προοδευτικές και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές. Το αγωνιώδες αίτημα του ελληνικού λαού μπορούν να το ικανοποιήσουν οι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές θα παραμερίσουν τις επιμέρους διαφορές προσώπων και σχηματισμών και θα μετεξελιχθούν σε μια πλατιά Δημοκρατική Παράταξη που θα καταθέσει μια ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση. Δεν έχει νόημα η περιχαράκωση και ο απομονωτισμός τη στιγμή που η κοινωνία στενάζει και πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.

Είναι χρέος μας να παραμερίσουμε τις προσωπικές πικρίες, να συμφωνήσουμε στα μείζονα και να συμβάλουμε στη μετάβαση με κοινωνικά δίκαιες πολιτικές που θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα και την δημοσιονομική σταθερότητα. Μπορούμε όλοι μαζί να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση που θα σέβεται όλους τους εταίρους της Κεντροαριστεράς και θα προσφέρει λύσεις στον ελληνικό λαό. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια να διαμορφώσουμε την έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Στο δημόσιο και ευρύ διάλογο που έπρεπε ήδη να έχει δρομολογηθεί οφείλουν να συμμετέχουν η ΔΗΜΑΡ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελιά, το Ποτάμι, οι διάφορες οργανωμένες πολιτικές ομάδες της Κεντροαριστεράς και βέβαια και οι προσωπικότητες που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο και παραμένουν κομματικά ανέστιες. Η συγκρότηση μιας μεγάλης συμμαχίας χωρίς την διάλυση των συλλογικοτήτων, μέσα από μια μεγάλη συμπαράταξη όλων των Κεντροαριστερών δυνάμεων θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό εν’ όψει των ερχόμενων εθνικών εκλογών. Λύση δεν είναι ούτε η εφαρμοζόμενη σήμερα πολιτική ούτε οι ανεδαφικές λαϊκίστικες κραυγές της Αριστεράς. Κάνω έκκληση να βάλουν όλοι την κοινωνία και τις ανάγκες του ελληνικού λαού και της χώρας μπροστά από τις προσωπικές τους προτιμήσεις και επιδιώξεις. Χάθηκε ήδη πολύτιμος χρόνος και ο ελληνικός λαός έστειλε τις προειδοποιήσεις του. Η ελπίδα και το μέλλον του ελληνικού λαού βρίσκονται στην ενότητα της Κεντροαριστεράς, η οποία είναι η μόνη πραγματικά δύναμη που μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια.