Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Στελέχωση και ενίσχυση των υπηρεσιών πρόνοιας των Δήμων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3601
Ημερομ. Κατάθεσης
07.11.13


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ,Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΚύριοι Υπουργοί,

Με αφορμή και τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης μας στη Βουλή (Αρ. Πρωτ. 1460/10.09.13) που συζητήθηκε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου και με δεδομένη τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει κατάλληλη διασαφήνιση των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα διακρίνονται οι δικαιούχοι προνοιακών ενισχύσεων, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης με κατάλληλα ειδικευμένους διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής (υπηρεσίες πρόνοιας) των μητροπολιτικών δήμων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όλης της χώρας. Συγκεκριμένα και ειδικά για την πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής όπου μητροπολιτικός Δήμος είναι η έδρα της πρώην Νομαρχίας, δηλαδή ο Δήμος Παλλήνης, υπάρχουν μόλις πέντε τοποθετημένοι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το σύνολο των αρμοδιοτήτων πρόνοιας για τους 13 Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Οι μόλις 5 διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται να εξυπηρετήσουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας (πολλαπλασιάζονται καθημερινά) που δικαιούνται ή πιστεύουν ότι δικαιούνται μόνιμων ή έκτακτων προνοιακών ενισχύσεων, επιδοτήσεων, αποζημιώσεων από θεομηνίες και καταστροφές, βιβλιαρίων ασθενείας ανασφάλιστων, βιβλιαρίων πρόνοιας, επιδόματα ΑΜΕΑ, φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας και πολλά άλλα. Οι πέντε αυτοί άνθρωποι καλούνται παράλληλα να ερμηνεύσουν το προβληματικό πολλές φορές νομικό πλαίσιο, να ελέγξουν τα δεκάδες δικαιολογητικά και τις  γνωματεύσεις που συνοδεύουν την κάθε αίτηση, να ελέγξουν με ελλιπέστατα μέσα την πραγματική οικονομική κατάσταση, τις πραγματικές οικογενειακές σχέσεις με το φαινόμενο των εκτός γάμου ζευγαριών να πολλαπλασιάζεται για πρακτικούς λόγους (οικονομικούς και όχι από ιδεολογική άποψη) να καλύψουν τους ανασφάλιστους - ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, να διερευνήσουν τις περιπτώσεις που θεωρείται κάποιος σε κατάσταση οικονομικής ένδειας λόγω έκτακτων συνθηκών ή γεγονότος χωρίς να υπάρχει σαφής νομικός ορισμός του τι θεωρείται έκτακτο γεγονός και ποιος είναι ο ορισμός της ένδειας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα και πολλά άλλα. Όπως μάλιστα αναφέρεται σε έγγραφο του Δημάρχου Παλλήνης, Αθανάσιου Ζούτσου, σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός μας στη Βουλή (Αρ. Πρωτ. 1460/10.09.13) προκύπτουν καθημερινά εύλογα ερωτήματα από τις αιτήσεις που  κατατίθενται και που αφορούν τη μονιμότητα, τη νομιμότητα, την οικογενειακή κατάσταση, στα εισοδηματικά μεγέθη και στη κοινωνική κατάσταση των ενδιαφερόμενων πολιτών, ερωτήματα που απαιτείται χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό για να ελεγχθούν και να απαντηθούν ώστε να αποφαίνονται με τρόπο δίκαιο και νόμιμο για το ποιοι δικαιούνται ενισχύσεων. Με δεδομένο μάλιστα ότι η αυξητική τάση των περιστατικών για ένταξη σε ένα ή περισσότερα προγράμματα σχετίζεται άμεσα με τα οικονομικά – κοινωνικά και ψυχολογικά παράγωγα της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, είναι σαφές ότι απαιτείται πολυπαραγοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της κάθε αίτησης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται και εξειδικευμένη νομική συνδρομή χωρίς όμως να υπάρχουν σε αυτές τις υπηρεσίες οι κατάλληλα εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι οι πολίτες που απευθύνονται με αιτήματα στις υπηρεσίες αυτές πολλαπλασιάζονται καθημερινά, οι αποφάσεις που τους αφορούν καθυστερούν λόγω έλλειψης προσωπικού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλές φορές υπερεπείγοντα (πχ στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης για υπηρεσίες υγείας)Ερωτάστε:

1. Πώς και πότε σκοπεύετε να ενισχύσετε με κατάλληλο διοικητικό προσωπικό τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (υπηρεσίες πρόνοιας) των μητροπολιτικών δήμων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών μας;

2. Θα εκδοθούν ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση (εάν απαιτείται) για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των πολιτών που βρίσκεται σε ανάγκη θα μπορεί να λαμβάνει την βοήθεια που κάθε φορά προβλέπεται;

3. Σκοπεύετε να ενισχύσετε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (πχ Νομικούς Συμβούλους) ώστε να μπορούν να επιτελέσουν καλύτερα το ρόλο τους;

4. Ειδικά για το Δήμο Παλλήνης προβλέπεται να μετακινηθούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία διοικητικοί υπάλληλοι από τις λίστες δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα; Εάν ναι πόσοι, πότε και τι προσόντα θα έχουν; Εάν όχι πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες δεδομένου ότι ο αριθμός των σημερινών υπαλλήλων παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες τους δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί στις χιλιάδες των αιτημάτων;

5. Πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η αποκέντρωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής (υπηρεσίες πρόνοιας) στους Δήμους ώστε ο κάθε πολίτης να απευθύνεται στο Δήμο του, πώς αυτές θα στελεχωθούν και πότε εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να αποφορτιστούν οι μητροπολιτικοί δήμοι;  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου