Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου στο Γέρακα στο Δήμο Παλλήνης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4380
Ημερομ.Κατάθεσης
29.11.13ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κύριοι Υπουργοί,

Τα τελευταία χρόνια όπως γνωρίζετε παρατηρείται ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση στην Ανατολική Αττική, γεγονός που δημιουργεί και αυξημένες ανάγκες για ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στον πραγματικό πληθυσμό και να παραπέμπουν σε σύγχρονες και λειτουργικές πόλεις. Η ανθρώπινη, η λειτουργική, η σύγχρονη πόλη που πρέπει να είναι ο στόχος τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της κεντρικής κυβέρνησης, περιλαμβάνει σειρά αφανών και εμφανών παρεμβάσεων. Μέρος αυτών των παρεμβάσεων είναι και η ύπαρξη σύγχρονων, ασφαλών και εναρμονισμένων με τις ανάγκες του πληθυσμού σχολικών κτιρίων. Η πληθυσμιακή ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής δεν είναι ξαφνική καθώς συντελείται περισσότερο από μια δεκαετία. Τα αποτελέσματα άλλωστε των ανά δεκαετία πραγματοποιούμενων απογραφών αποκαλύπτουν πέρα από το προφανές της πληθυσμιακής αύξησης και την ανάγκη για νέα σχολικά και περισσότερα σχολικά κτίρια αφού η ηλικιακή διάρθρωση των νέων κατοίκων των πόλεων της Ανατολικής Αττικής αποδεικνύει την μετακίνηση νέων οικογενειών με μικρά παιδιά ή νέων ανθρώπων που τα επόμενα χρόνια λογικά θα τεκνοποιήσουν. Διαβλέποντας αυτές τις εξελίξεις οι δημοτικές αρχές του τότε Δήμου Γέρακα είχαν εκκινήσει τις διαδικασίες πριν μια δεκαετία για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για τη στέγαση των αναγκών του 3ου δημοτικού σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου. Οι χρονοβόρες διαδικασίες έδειξαν να ολοκληρώνονται περί το 2010, γεγονός που οδήγησε τη δημοτική αρχή του τότε Δήμου Γέρακα σε αγαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΣΚ, να σχεδιάσει και να εκτελέσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τη μεταστέγαση του 3ου δημοτικού σχολείου και του 3ου νηπιαγωγείου Γέρακα το καλοκαίρι του 2010, ώστε να ξεκινήσουν εγκαίρως οι εργασίες ανέγερσης του νέου σχολικού κτιρίου. Σήμερα, παρά τις προσπάθειες και του νέου Δήμου Παλλήνης και ενώ έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τη μεταστέγαση του σχολείου, δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία. Όπως ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του ΟΣΚ τη δημοτική αρχή αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος ανάδοχος του έργου μετά από σχετική δημοπρασία παραιτήθηκαν! Μάλιστα όπως αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παλλήνης υπήρξε ενημέρωση από τον ΟΣΚ ότι εξετάζεται η περίπτωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, κάτι όμως που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα! Το γεγονός ότι ενώ οι ανάγκες για σχολική στέγη στο Γέρακα έχουν αυξηθεί όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής, ενώ προφανώς οι απαραίτητοι πόροι ανέγερσης αυτού του σχολείου υπάρχουν αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσε να προκηρυχθεί ο αρχικός διαγωνισμός, ο ΟΣΚ εξετάζει την περίπτωση επαναπροκήρυξης, δημιουργεί από μόνο του εύλογα ερωτήματα. Είναι προφανές ότι από την περίεργη, αναίτια και ενοχλητική αυτή καθυστέρηση χάνονται και ευκαιρίες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων που θα μπορούσε να απορροφήσει η χώρα μας.  Δεδομένης μάλιστα της τρέχουσας δημοσιονομικής συγκυρίας η απαισιοδοξία για την εκτέλεση του αναγκαίου αυτού έργου για την πόλη του Γέρακα είναι διάχυτη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι αόριστες δε ενημερώσεις εκ μέρους του ΟΣΚ καταδεικνύουν πλήρη απουσία σχεδιασμού.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1.     Σε ποιους λόγους οφείλεται η παραίτηση τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου αναδόχου που προέκυψαν από το διαγωνισμό για την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Γέρακα;
2.      Για ποιους λόγους εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αντί του να επαναπροκηρυχθεί με ενδεχόμενες τροποποιήσεις σε σκέλη που ενδεχομένως κρίνεται ότι δημιουργούν προβλήματα;
3.      Πότε εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός, πότε θα έχει ολοκληρωθεί και πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανέγερσης του νέου σχολικού κτιρίου;
4.      Υπάρχουν δεσμευμένοι πόροι για την εκτέλεση του συγκεκριμένου απαραίτητου έργου υποδομής ή έχουν διατεθεί σε άλλους σκοπούς τα κονδύλια που προέβλεπε η αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού;
          Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου