Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Επιμένει να προκαλεί το Υπουργείο Οικονομικών με τον μισθό του Προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)


Σε απάντηση της Ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 2118/27.09.13) του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τον προκλητικό μισθό που προβλέπεται για τον Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο Υπουργός Οικονομικών, Ιωάννης Στουρνάρας, μας απάντησε ότι « Το ΤΧΣ υπηρετεί τα σκοπό της σταθερότητας στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων... Η επιλογή του νέου Προέδρου του ΓΣ του ΤΧΣ συντελέστηκε στη βάση αυστηρών κριτηρίων όπως διεθνή τραπεζική εμπειρία, υψηλές διαπραγματευτικές ικανότητες, αποδεδειγμένη εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική. Με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group αποφασίστηκε το συνολικό ύψος ετήσιων μικτών αποδοχών του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου. Γνώμονας στον ορισμό του ύψους των αποδοχών αποτέλεσε η ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης στη θέση του Προέδρου προσωπικότητας με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά εξειδίκευσης, εμπειρίας και δέσμευσης ώστε να υπηρετείται αποτελεσματικά και απρόσκοπτα ο ρόλος του ΤΧΣ στη διαδικασία αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και κατ΄ επέκταση στην πραγματική οικονομία».

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και το δογματικά προσηλωμένο στη λιτότητα και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού Euro Working Group, διατηρούν διαφορετικά κριτήρια για τον απλό πολίτη σε σχέση με τα αποκαλούμενα Golden Boys που εν πολλοίς ευθύνονται για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Έτσι σε μια ανάλογου σκεπτικού απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε ερώτησή μας (Αρ Πρωτ. 27.02.2013) αναφορικά με τον ούτως ή άλλως προκλητικό μισθό του προηγούμενου Προέδρου επικαλείται και πάλι τα αυξημένα προσόντα που απαιτούνται και την υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία για την επίτευξη του ρόλου του ΤΧΣ. Τα σχετικά ανάλογα προσόντα και ο προκλητικός μισθός που προβλέφθηκε τον Ιανουάριο του 2013 τροποποιήθηκε το Μάιο του 2013 προς τα πάνω και μάλιστα με αύξηση της τάξης του 75% για να φτάσει στο δυσθεώρητο ύψος των 175 χιλιάδων €! Δεδομένου ότι η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να μην χρηματοδοτείται παρά το ότι τα πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου έχουν πρόσβαση σε πραγματικά φθηνό δανεισμό αλλά εξακολουθούν να διοχετεύουν με υψηλά επιτόκια το λίγο ρευστό που διαθέτουν, μήπως θα πρέπει να εξεταστεί να αναλάβουν μέσα από ειδική εισφορά επί των ακαθάριστων κερδών τους το λειτουργικό κόστος συνολικά του ΤΧΣ; Πώς και πότε επιτέλους θα στηρίξει το διασωθέν με τις θυσίες του ελληνικού λαού τραπεζικό σύστημα την πραγματική οικονομία;
Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τον προκλητικό μισθό του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ και από τις επίσης προκλητικές απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών παραμένουν και μεγεθύνονται. Δυστυχώς είναι ελάχιστη η επαφή του Υπουργείου Οικονομικών με την πραγματική οικονομία και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, η ελληνική επιχείρηση, οι άνεργοι, οι νέοι εντυπωσιακής εξειδίκευσης και προσόντων, τα στελέχη των επιχειρήσεων με εμπειρία δεκαετιών που απολύθηκαν λόγω της κρίσης. Όσο τα Υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να έχει αυτή τη σχέση με την οικονομική πραγματικότητα στη χώρα μας είναι απίθανο να μπορέσει να ασκήσει δημιουργική και αναπτυξιακή οικονομική πολιτική!           


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου