Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Προβλήματα αιμοκάθαρσης νεφροπαθών ασθενών Ν. Κορινθίας


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4799
Ημερομ.Κατάθεσης
12.12.13

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον κ. Υπουργό Υγείας  


Το ιδιωτικό κέντρο αιμοκάθαρσης με την επωνυμία SPECIMED A.E., το οποίο εξυπηρετεί ασθενείς κυρίως από το Ν. Κορινθίας αλλά και από τους όμορους Νομούς Αργολίδας και Αρκαδίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 30.6.2013 αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε RONDIS HD HELASS A.E. η οποία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5678 και 5682/6.9.2013. Η αλλαγή επωνυμίας κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., στη Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου και στον ΕΟΠΥΥ. Να σημειωθεί ότι εκτός από την αλλαγή επωνυμίας, ουδεμία επιπλέον αλλαγή έχει επέλθει στη ΜΧΑ (έδρα εταιρείας, ΑΦΜ, Επιστημονική Διασύνδεση με το Νοσοκομείο Κορίνθου, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας, προσωπικό, εξοπλισμός, υποδομή, κλπ).

Το Κέντρο ενημερώθηκε ότι το αίτημά του χρήζει γνωμάτευσης από το ΚΕΣΥ με βάση το άρθρο 31 του Ν. 2646/98 και ότι υπάρχει προηγούμενο με αντίστοιχη μονάδα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία η σχετική διαδικασία δημοσίευσης της οριστικής απόφασης διήρκεσε εννέα (9) μήνες. Το άρθρο 31 του Ν. 2646/98 που αφορά στην ίδρυση ιδιωτικών ΜΧΑ, δεν αναφέρει πουθενά, ούτε προκύπτει από άλλη διάταξη ότι λειτουργούσα μονάδα από το 2004, επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Νοσοκομείο Κορίνθου, χωρίς να έχει επέλθει ουδεμία άλλη μεταβολή, υποχρεούται να υποστεί αυτή την εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Να επισημανθεί δε εδώ ότι η εταιρεία είχε αλλάξει και πάλι επωνυμία το 2008 (από MEDIALYSE A.E. σε SPECIMED A.E.), χωρίς να χρειασθεί γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ αλλά μια απλή τροποποιητική απόφαση του ΥΥΚΑ (ΦΕΚ 548/23.4.2009). Το συγκεκριμένο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η συγκεκριμένη Μονάδα είναι λειτουργούσα αλλά η Δνση Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν μπορεί να εκδώσει Άδεια Λειτουργίας στη Μονάδα υπό τη νέα επωνυμία παρά το ότι πληροί τις προϋποθέσεις, λόγω της απαιτούμενης χρονοβόρας διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανανεωθεί και η σχετική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ μετά τη λήξη της στις 31.12.2013. Το λογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, είναι η ταλαιπωρία στην οποία θα υποβληθούν οι πάνω από 90 νεφροπαθείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη Μονάδα και θα υποχρεωθούν πλέον να μεταβαίνουν στην Αθήνα για την αιμοκάθαρσή τους.    

Κατόπιν τούτων,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1)     Σε ποιο νομικό κείμενο εδράζεται η υποχρεωτική αυτή γνωμοδότηση και ποια ανάγκη καλύπτει;
2)     Υπάρχει πρόβλεψη για να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες που αφορούν σε λειτουργούσες ιδιωτικές Μονάδες Αιμοκάθαρσης, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία νεφροπαθών ασθενών για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους;
3)     Θα εξέταζε το Υπουργείο τη δυνατότητα να ισχύσει η ίδια διαδικασία που ίσχυσε το 2008 ή σε διαφορετική περίπτωση – και δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ουδεμία άλλη μεταβολή - να δοθεί τουλάχιστον προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας 1 έτους, λόγω των εξαιρετικά επειγόντων προβλημάτων που θα προκληθούν από τη διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου ιδιωτικού κέντρου αιμοκάθαρσης;  
                                                                                                                                                                                          
 Oι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλης Οικονόμου
Γιάννης Πανούσης
 Κατερίνα Μάρκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου