Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Καταγγελίες για την μη τοποθέτηση των βρεφονηπιοκόμων ΠΕ στην Αττική

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
5120
Ημερομ.Κατάθεσης
23.12.13ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών βρεφονηπιοκόμων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δεν εκτελείται η απόφαση υπ’ αριθ. 10656/18-9-2013 του Υπουργού Παιδείας τουλάχιστον στο σκέλος που τους αφορά. Συγκεκριμένα όπως καταγγέλλουν με την συγκεκριμένη σας απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2490/Β’/4-10-2013, έγινε κατανομή 925 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών πανελλαδικά στα ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ανά Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα. Για τον Κλάδο ΠΕ 1833, Βρεφονηπιοκόμοι, ο αριθμός των οργανικών θέσεων πανελλαδικά ορίστηκε σε 114 εκ των οποίων οι 34 θέσεις ορίστηκαν ότι θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δομών της Αττικής.
Όπως όμως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί ασκούνται πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας από άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους προκειμένου να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη κατανομή υπέρ των κλάδων η κατανομή που αποφασίστηκε. Οι καταγγελίες μάλιστα που διατυπώνονται μιλούν για περιορισμό πανελλαδικά των θέσεων εκπαιδευτικών βρεφονηπιοκόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε 26 από 114 και ειδικά για την Αττική να μην υπάρξει ούτε μια τοποθέτηση.
Θεωρούμε αδιανόητο κατ’ αρχήν το Υπουργείο να σκέπτεται έστω να αλλάξει αυτή η κατανομή προτού καν εφαρμοστεί ώστε να διαπιστωθούν τυχόν υπερβάλλουσες των αναγκών οργανικές θέσεις. Θεωρούμε επιπρόσθετα αδιανόητο να υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση που θα εξαιρεί την Αττική από την οποιαδήποτε κατανομή εκπαιδευτικών βρεφονηπιοκόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι στην Αττική συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών. Θεωρούμε τέλος καταστροφική ενδεχόμενη επιλογή να καλυφθούν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό όχι μέσω προσλήψεων του αναγκαίου και κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού αλλά μέσω της μετακίνησης των οργανικών θέσεων μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών κλάδων και κατηγοριών, μέσω δηλαδή της μεταφοράς των κενών αντί της κάλυψής των.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους καθυστερεί η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών βρεφονηπιοκόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με την κατανομή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2490/Β’/4-10-2013;
2. Υπάρχουν εισηγήσεις τροποποίησης της πιο πάνω κατανομής και αν ναι σε ποια ακριβώς σημεία συνιστούν οι εισηγητές τροποποιήσεις και με ποιες αιτιολογίες;
3. Έχουν εντοπίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης; Ποια είναι αυτά τα κένα πώς και πότε θα καλυφθούν;        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου