Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Γατί επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας τα μεταχειρισμένα ΙΧ που πουλάει ο ΟΔΔΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
5121
Ημερομ.Κατάθεσης
23.12.13
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΚύριoi Υπουργοί,

Σύμφωνα με το νόμο 3986/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 30 παρ. 2 α, στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής και της προσπάθειας αύξησης των εσόδων του κράτους επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες μεταξύ άλλων για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1929 κυβικών, με την εξαίρεση όσων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ήταν παλαιότητας άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αναπήρων. Από την εφαρμογή του παραπάνω νόμου προκύπτει σωρεία προβλημάτων που επιφέρουν τελικώς διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντιμετώπιση των αυτοκινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα και ανήκαν μέχρι πρότινος σε διάφορους φορείς του ελληνικού δημοσίου. Παρατηρείται λοιπόν το εντυπωσιακό παράδοξο επιβατικά αυτοκίνητα να απαλλάσσονται από το φόρο εάν έχουν συμπληρώσει δεκαετία από την πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από ιδιώτες, αλλά για αντίστοιχα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για λογαριασμό του Δημοσίου και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πλέον της μίας δεκαετίας, αυτά τελικά να αντιμετωπίζονται ως καινούρια! Δηλαδή ένα αυτοκίνητο παλαιότητας πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα άνω της δεκαετίας όπως σαφέστατα αναφέρει η ΠΟΛ 1223 γίνεται δεκτό ότι «για ΕΙΧ αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από τον ΟΔΔΥ ως έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά την μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ». Κατά τη γνώμη μας λοιπόν πέραν του παραλογισμού και της αδικίας που προκαλείται σε βάρος πολλών κατηγοριών Ελλήνων πολιτών που λογίζεται πολυτελής ο τρόπος διαβίωσής τους χωρίς να συνυπολογίζονται ειδικές συνθήκες – ανάγκες που μπορεί να συντρέχουν στην οικογένειά τους (πχ τρίτεκνοι), πέραν του κατ’ ευφημισμόν έκτακτου χαρακτήρα του μέτρου, υπάρχουν και σοβαρές αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις των αυτοκινήτων στο «θεώρημα» του πρότερου ιδιοκτήτη. Τέλος θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Έλληνες φορολογούμενους και επικαλούμαστε χαρακτηριστικά την περίπτωση των τριτέκτων οι οποίοι με το νόμο 3454/2006 παρακινήθηκαν από το ελληνικό κράτος να αποκτήσουν αυτοκίνητα 2000 κυβικών με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και υποχρεώθηκαν από το 2011 να καταβάλουν και φόρο πολυτελείας σε συνδυασμό με αυξημένα τέλη, έχοντας μάλιστα υποστεί όπως και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού σημαντική μείωση εισοδημάτων και απομείωση της περιουσίας τους.  
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Στη βάση ποιας νομικής τεκμηρίωσης αυτοκίνητα που πωλούνται μέσω του ΟΔΔΥ λογίζονται αυτομάτως ότι κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την μεταβίβαση στους νέους ιδιοκτήτες από τον ΟΔΔΥ;
2. Υπάρχει διάταξη που ορίζει ότι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο όνομα του ελληνικού δημοσίου δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή διέπονται από άλλο καθεστώς παλαιότητας που δεν λαμβάνει υπόψη το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας αλλά τον ιδιοκτήτη – χρήστη;
3. Πότε θα καταργηθεί η έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες που θεσπίστηκε το 2011 και οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες πολίτες που μόνο πολυτελώς δεν ζουν;
4. Προτίθεστε να απαλλάξετε από το «έκτακτο τέλος» τους τρίτεκνους – πολύτεκνους που εκ των πραγμάτων χρειάζονται μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα για την κάλυψη των οικογενειακών τους αναγκών;
5. Προτίθεστε να απαλείψετε τον παραλογισμό και της διαφορετικής αντιμετώπισης που προκύπτει για όσους απέκτησαν αυτοκίνητα από τον ΟΔΔΥ και να χρησιμοποιήσετε γενικά ως κριτήριο το έτος πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η «έκτακτη» εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες για αυτοκίνητα κυβισμού μεγαλύτερου των 1929 κυβικών;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου