Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ και η τύχη των εργαζομένων σε αυτά

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4609
Ημερομ.Κατάθεσης
5.12.13ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Κύριε Υπουργέ,

Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μια δημόσια σύγκρουση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τις υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρει ή όχι ο ΕΟΠΥΥ και γενικά το ρόλο του Οργανισμού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι σαφές και όλοι συμφωνούμε ότι για να υπάρξει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα δημόσιας υγείας στην υπηρεσία του πολίτη πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να μετατοπιστεί προς αυτή σημαντικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών που σήμερα προσφέρονται έστω και με πολλά προβλήματα από το δευτεροβάθμιο υγειονομικό σύστημα, δηλαδή τα νοσοκομεία. Είναι σαφές ότι η γενική πολιτική κατεύθυνση του Υπουργείου είναι να μην αποτελεί στο εξής ο ΕΟΠΥΥ έναν από τους παρόχους υγείας και να εξελιχθεί σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας.
Ο μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ σε φορέα διαχείρισης πόρων υγείας από πάροχο υγείας κινείται στην σωστή κατεύθυνση, εφόσον όμως πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η διατήρηση δύο παράλληλων και ανεξάρτητων συστημάτων παροχής υγείας προκαλεί μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και δεν επιτρέπει την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού και βοηθητικού. Η οργανωτική και διοικητική συνένωση των δημοσίων και ασφαλιστικών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας – με σχεδιασμένη και ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα απαιτεί λειτουργικές ρυθμίσεις και πλήρη αξιοποίηση των δομών και της περιουσίας των υποκαταστημάτων του ΕΟΠΥΥ και των Κέντρων Υγείας  και την κατανομή του υπάρχοντος επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τα κενά στις υπάρχουσες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Σημαντικός τομέας όμως στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι και η ύπαρξη και λειτουργία των εργαστηρίων που υπό την αιγίδα του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούσαν τις απαραίτητες εξετάσεις για τους ασφαλισμένους. Τα μικροβιολογικά, τα ακτινολογικά, τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια για παράδειγμα του ΙΚΑ έχουν εξοπλιστεί με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων όλα τα προηγούμενα χρόνια, διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα σε άριστη λειτουργική κατάσταση ή που μπορούν να αξιοποιηθούν με σχετικά μικρό κόστος εάν συντηρηθούν και αναβαθμιστούν εάν χρειάζεται. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός αυτών των εργαστηρίων αποτελεί μια επένδυση του ελληνικού λαού που δεν μπορεί ούτε να ξεπουληθεί ούτε να αποθηκευτεί σε ακατάλληλους πιθανότατα χώρους. Τα σύγχρονα Κέντρα Υγείας, τα πολυδύναμα και περιφερειακά ιατρεία που θα επωμιστούν το έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χρειάζονται και την συνδρομή αυτών των εργαστηρίων προκειμένου να ανταποκρτιθούν στο σκοπό τους. Χρειάζονται επομένως και το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που θα λειτουργήσει τα υπάρχοντα μηχανήματα, θα κάνει τις εξετάσεις και δεν θα χρειάζεται οι ασφαλισμένοι να συνωστίζονται είτε στα νοσοκομεία είτε στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, φαινόμενο που ήδη παρατηρείται και ακυρώνει στην πράξη την προσπάθεια παροχής αξιοπρεπούς πρωτοβάθμιας φροντίδας. Είναι επίσης κοινά αποδεκτό ότι το απαιτούνται λιγότεροι πόροι από τον ΕΟΠΥΥ και από το δημόσιο σύστημα υγείας εάν λειτουργούν δημόσια εργαστήρια όπως αυτά που λειτουργούσαν στα πλαίσια του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ από ότι εάν κατευθύνονται οι πολίτες στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Κατόπιν όλων αυτών,Ερωτάστε:

1. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την τεχνολογική περιουσία που απέκτησε ο ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία, ποια είναι η κατάσταση αυτών των μηχανημάτων και των αναλώσιμων, που φυλάσσονται και που σκοπεύετε να τα διαθέσετε;
2. Είναι στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που όλοι θέλουμε να ενισχυθεί να έχει δυνατότητα πραγματοποίησης των αναγκαίων εξετάσεων ώστε να αποφεύγεται η άνευ λόγου παραπομπή ασθενών και ασφαλισμένων στο δευτεροβάθμιο σύστημα ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα;
3. Το σύνολο των εξειδικευμένων και έμπειρων εργαστηριακών υπαλλήλων θα παραμείνει στην υπηρεσία των πολιτών; Που σκοπεύετε να τους τοποθετήσετε και πώς θα διασφαλίσετε ότι θα παραμείνουν στην υπηρεσία του εθνικού συστήματος υγείας οι αναγκαίοι αυτοί εξειδικευμένοι υπάλληλοι;      Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου