Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Μεθοδεύσεις κατάργησης των Τμημάτων Τεχνολογίας Γεωπονίας παρά το γεγονός ότι εξειδικεύουν τους νέους σε τεχνολογίες αιχμής και σε επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ.18204

Ημερομ. Κατάθεσης 20.06.11
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Κύριοι Υπουργοί,

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάζουμε την λίστα που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας με τις σχολές και τα Τμήματα που δεν θα δεχτούν την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά πρωτοετείς φοιτητές, γεγονός που απαξιώνει το έργο των διδασκόντων, τους φοιτητές και τους αποφοίτους των συγκεκριμένων τμημάτων και ταυτόχρονα θα πλήξει καίρια την οικονομία στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν τα υπό κατάργηση τμήματα. Η έκπληξή μας έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν διαπιστώσαμε ότι καταργείτε με συνοπτικές διαδικασίες συνολικά 14 τμήματα των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, των οποίων το επιστημονικό αντικείμενο αφορά σε τεχνολογίες αιχμής και σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τομείς μάλιστα που είναι άμεσα συνυφασμένοι με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας. Χωρίς αιτιολογίες ουσίας ανακοινώσατε την κατάργηση των:

 
1. ΤΕΙ Θεσ/κης, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (με έδρα τα Μουδανιά)
2. ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (με έδρα την Φλώρινα)
3. ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (με έδρα την Φλώρινα)
4. ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
5. ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα την Καρδίτσα)
6. ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
7. ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (με έδρα την Άρτα)
8. ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
9. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων (με έδρα την Κεφαλονιά)
10. ΤΕΙ Καλαμάτας, Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
11. ΤΕΙ Καλαμάτας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
12. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
13. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
14. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης

Κατά μία περίεργη σύμπτωση και χωρίς ως φαίνεται να συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείστε για την συγκεκριμένη απόφαση, ικανοποιούνται οι συντεχνιακές πρακτικές της ΓΕΩΤΕΕ που διαχρονικά εμποδίζει την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Γεωπονικών Τμημάτων των ΤΕΙ! Η πολιτική σας απόφαση είναι καθ' όλα παράλογη με κριτήρίο τόσο την πραγματική οικονομία στην χώρα μας , όπου η απορρόφηση στην αγορά εργασίας των συγκεκριμένων επιστημόνων είναι αρκούντως ικανοποιητική ενώ οι παρεμβάσεις τους στις τοπικές οικονομίες έχουν πολλές φορές οδηγήσει σε καινοτόμες και εξαιρετικά αποδοτικές καλλιέργειες. Ταυτόχρονα με βάση το σκεπτικό ότι η χώρα μας χρειάζεται να επιστρέψει στην πρωτογενή παραγωγή, καταργείτε στην ουσία σχολές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το θεμέλιο της νέας παραγωγικής μας βάσης δημιουργώντας προϊόντα ικανά να κυριαρχήσουν και στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα δυναμιτίζετε με αυτή σας την απόφαση την οικονομική δραστηριότητα σε πόλεις που φιλοξενούν τα υπό κατάργηση τμήματα, γεγονός που αν μη τι άλλο θα στερήσει και από το κράτος σημαντικά έσοδα. Εκτός αυτών απαξιώνεται κατά τρόπο προκλητικό μια τεράστια επένδυση του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια αφού τα συγκεκριμένα τμήματα έχουν υποδομές, εργαστήρια και υλικοτεχνικό εξοπλισμό τα οποία κανείς δεν γνωρίζει αν θα αξιοποιηθούν από άλλες δομές της εκπαίδευσης, αν θα αχρηστευθούν ή να θα πουληθούν και αυτά σε τιμή ευκαιρίας.Ταυτόχρονα αδιαφορείτε πλήρως για την πρόταση της Συνόδου Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΤΕΙ, η οποία κατατέθηκε στην Υπουργό Παιδείας κατόπιν δικής της πρόσκλησης για διάλογο με στόχο το νέο χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΕΙ, όπου τα ίδια τα ΤΕΙ προτείνουν αναδιάρθρωση Τμημάτων και Σχολών. Το γεγονός αυτό απαξιώνει ακόμα περισσότερο το επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ αλλά και την έννοια που δίνει αυτή η κυβέρνηση στον διάλογο τόσο με την κοινωνία όσο και με την επιστημονική κοινότητα.Πέραν όλων αυτών προκαλείτε μια τεράστια αμφισβήτηση σε σχέση με την επάρκεια, την αξιοπιστία και τις επαγγελματικές δεξιότητες όσων ήδη έχουν αποφοιτήσει από τα συγκεκριμένα τμήματα, οι οποίοι πολλά χρόνια τώρα ταλαιπωρούνται από τις παλινωδίες της πολιτείας στα θέματα των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και της επιμελητηριακής τους εκπροσώπησης. Απαξιώνετε επίσης και την ποιότητα των σπουδών των ήδη φοιτούντων, αφού ελλείψει νέων εισακτέων θα μειώσετε σταδιακά τους διδάσκοντες και θα αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών ενός τμήματος που καταργείται.Τέλος, μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι καταργείτε επί της ουσίας τα τμήματα που πρεσβεύουν σύγχρονες ειδικότητες αιχμής, στις οποίες οφείλει να επενδύσει η χώρα μας, αν τελικά ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ανταγωνιστική οικονομία προσανατολισμένη στην πρωτογενή παραγωγή και ικανή να λειτουργήσει εξωστρεφώς. Η απόφαση δεν συμφωνεί καν με τους όρους της οικονομίας όπως αυτή εξελίσσεται διεθνώς, δεν συνάδει με το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας που πρέπει να υιοθετήσουμε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται στην χώρα μας. Η ενδεχόμενη μάλιστα υιοθέτηση εκ μέρους σας της άποψης ότι τα ίδια αντικείμενα διδάσκονται και από τα ΑΕΙ, είναι καθ' όλα αστήρικτη καθώς στα ΑΤΕΙ διδάσκονται παραγωγικές - εφαρμοσμένες επιστήμες και οι πτυχιούχοι έχουν ως αποστολή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας γεγονός που διακρίνει σαφώς τις επαγγελματικές - επιστημονικές δεξιότητες και θα έπρεπε σε μια ορθολογικά δομημένη πολιτεία να διασφαλίζει και την διάκριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:
1. Πώς αποφασίστηκε να κλείσουν 14 Γεωπονικά Τμήματα των ΤΕΙ (Τμήματα Τεχνολογίας Γεωπονίας) που είναι από τα πιο επιτυχημένα και αποτελούν σχεδόν το 30% των Τμημάτων που λειτουργούν στα ΤΕΙ της χώρας, ποιοι εισηγήθηκαν το κλείσιμο τους και σε ποια στοιχεία στηρίχθηκαν;

2. Για ποιους λόγους απορρίφθηκε η πρόταση των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των ΤΕΙ, η οποία εμπεριείχε προτάσεις αναδιάρθρωσης των Τμημάτων και των Σχολών και η οποία προέκρινε συμπτύξεις και όχι καταργήσεις Τμημάτων;

3. Ποια είναι η απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των υπό κατάργηση τμημάτων;

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υπό κατάργηση τμημάτων;

5. Για ποιους λόγους αποφασίσατε να κλείσετε 3 τμήματα υδατοκαλλιεργειών που απευθύνονται σε μια παραγωγική βάση που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια;

6. Για ποιους λόγους κλείνετε τμήματα βιολογικής γεωργίας που αποτελούν τεχνολογία αιχμής σήμερα και μπορούν να αποτελέσουν την βάση της οικονομικής μας ανάπτυξης;

7. Πόσα είναι τα χρήματα που επενδύθηκαν τα τελευταία χρόνια στα υπό κατάργηση τμήματα και τι σκοπεύετε να κάνετε με τις υποδομές τους και τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό;

8. Τι θα γίνει με τους πτυχιούχους αυτών των τμημάτων καθώς και με τους εν ενεργεία σπουδαστές οι οποίοι θα κατέχουν τίτλο σπουδών από καταργημένο τμήμα και δημιουργείτε πλέον σαφέστατο πρόβλημα στην επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη;

9. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των ΤΕΙ;

10. Με ποια επιστημονικά δεδομένα διαχωρίζετε τους αποφοίτους σε πριν και μετά το 2001 από την στιγμή που τα προγράμματα σπουδών παραμένουν επί της ουσίας τα ίδια όλα τα προηγούμενα χρόνια;

11. Πώς ακριβώς αντιλαμβάνεστε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ώστε να γίνει ανταγωνιστική η οικονομία μας την στιγμή που καταργείτε ουσιαστικά την διάδοση των παραγωγικών - εφαρμοσμένων επιστημών των οποίων οι πτυχιούχοι είναι σε θέση να βελτιώνουν συνεχώς την παραγωγική διαδικασία;

12. Με ποιο ακριβώς σκεπτικό καταργείτε τις τεχνολογίες αιχμής από την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση;

-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου