Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Μισθούς και εργασιακά δικαιώματα Κίνας και Κορέας προτείνει ο κ Ξυνίδης για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας!

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 13054/15-03-11) που κατατέθηκε από τους Βουλευτές, Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Δημαρά, αναφορικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης για την διάσωση των ναυπηγείων της Ελευσίνας, ο Υφυπουργός Περιφερειακής Απάντησης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτης Ξυνίδης, μας απάντησε ότι «Τα ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν ιδιωτικοποιηθεί από το 1997 και έκτοτε λειτουργούν υπό καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Επομένως, δεν είναι δυνατή οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στην λειτουργία των ναυπηγείων από πλευράς κράτους. Τυχόν παρεμβάσεις της πολιτείας για την στήριξη της λειτουργίας των Ναυπηγείων, μέσω οικονομικής ή άλλης ισοδύναμης ενίσχυσης, οδηγούν στην επιβολή υψηλότατων προστίμων για καταβολή μη συμβατών προς την κοινοτική νομοθεσία ενισχύσεων, καθ’ όσον το καθεστώς λειτουργίας της ναυπηγικής βιομηχανίας υπάγεται σε ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων – κινήτρων για την προσέλκυση ναυπήγησης σκαφών, επειδή αντίκειται πλήρως στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Η σύνδεση των αναγκών της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και των άλλων αναγκών της χώρας, με την ναυπηγική βιομηχανία, προσκρούει σε σειρά οικονομικών και άλλων παραγόντων (καθυστερήσεις, απεργίες κλπ) που καθιστούν τις εργασίες (πχ ναυπήγηση, επισκευή, συντήρηση κλπ) εξαιρετικά δύσκολες έως και απαγορευτικές σε σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες (πχ Τουρκία, Ρουμανία), αλλά και αυτές της Άπω Ανατολής (Κίνα, Κορέα κλπ). Το γεγονός αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ενώόσες προσπάθειες έγιναν, οδήγησαν σε ιδιαίτερα βαρύ οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρας (καταδίκες για αθέμιτες κρατικές ενισχύσεις, τεράστιο κόστος κατασκευής, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κλπ). Σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη η επανακρατικοποίηση του ναυπηγικού τομέα, τόσο γιατί αυτό προσκρούει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανατγωνισμού, αλλά και κρατικών ενισχύσεων, όσο και στο πολύ υψηλό κόστος μιας τέτοιας προσπάθειας, το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η οικονομία υπό τις παρούσες δύσκολες συγκυρίες. Βέβαια το κράτος όπου δεν παραβιάζεται η ενωσιακή νομοθεσία και δεν θίγονται τα νόμιμα συμφέροντά του, φροντίζει να στηρίζει τη ναυπηγική βιομηχανία και να διευκολύνει την ανάληψη έργων, που όμως από μόνα τους δεν είναι δυνατόν να αποτελούν τη μοναδική λύση βιωσιμότητας της μονάδας. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι απαιτείται η λήψη μέτρων από την ίδια την επιχείρηση προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, να επιτύχει την προσέλκυση πελατών και την άρση των αντικινήτρων που οδηγούν τους ενδιαφερόμενους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις άλλων χωρών και να διασφαλίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας με εκπροσώπους τεσσάρων Υπουργείων προκειμένου να εξετάζονται συνεχώς όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού».

Οι απαντήσεις του κ Ξυνίδη, πραγματικά αποτελούν μια άνευ προηγουμένου καταγγελία για τα εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες από τον ελληνικό λαό. Είναι δυνατόν Υπουργός σοσιαλιστικής κατά τα άλλα κυβέρνησης να υποστηρίζει ότι οι απεργίες των εργαζομένων και το κόστος των εργασιών σε σύγκριση με χώρες όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Κορέα και η Κίνα όπου το μισθολογικό κόστος και οι συνθήκες εργασίες είναι κατά κοινή ομολογία τριτοκοσμικές, να προκαλούν την μη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ναυπηγείων. Είναι δυνατόν ένας Υπουργός να προτρέπει την ιδιωτική εταιρεία να προβεί σε κινήσεις που να καθιστούν τα ελληνικά ναυπηγεία ανταγωνιστικά ως προς το κόστος με τα ναυπηγεία της Κίνας και της Κορέας και να μην έχει κανένα τρόπο παρέμβασης η ελληνική πολιτεία γιατί θα καταδικαστεί και θα πληρώσει πρόστιμο; Δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε όλες τις άλλες απίθανες δικαιολογίες που παραθέτει ο κ Ξυνίδης, καθώς είναι εμφανές ότι δεν έχει καν την πρόθεση να προσπαθήσει έστω αυτή η κυβέρνηση να βοηθήσει στην διάσωση των ναυπηγείων, παρά τις περί του αντιθέτου θέσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τις οποίες και παραθέσαμε σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου, πριν έρθουν σε εμάς οι απαντήσεις του κ Ξυνίδη. Οι απαντήσεις αυτές δείχνουν με κυνικό τρόπο και το όραμα αυτής της κυβέρνησης του Μνημονίου για την Ελλάδα. Προσπαθούν να μας φέρουν δεκαετίες πίσω καταργώντας κάθε προστατευτική για τους εργαζόμενους νομοθεσία και συστήνοντας να ανταγωνιστούμε μισθολογικά την Κίνα, την Κορέα, την Τουρκία, την Ρουμανία κτλ.

Οι Βουλευτές του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών, Γιάννης Δημαράς και Βασίλης Οικονόμου, δηλώνουν ότι θα επανέλθουν στην Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα ζητώντας διευκρινήσεις για το πώς οραματίζεται το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα και το πώς οραματίζεται την επίτευξη της Ανταγωνιστικότητας που θα εκκινήσει και πάλι την οικονομία μας. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε απερίφραστα και προς κάθε κατεύθυνση ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσουμε σε μια πολιτική που θέλει την Ελλάδα τριτοκοσμική οικονομία και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική που οδηγεί με απίστευτη ταχύτητα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική χρεοκοπία της χώρας μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου