Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Επέκταση του μέτρου της συνυπηρέτησης και διευκολύνσεων και για τους εργαζόμενους στα καταστήματα κράτησης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ.18278

Ημερομ. Κατάθεσης 22.06.11ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κύριοι Υπουργοί,
Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα κράτησης, σε αντίθεση με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους υπηρετούν κατά συντριπτική πλειοψηφία σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Μάλιστα δε, στις περισσότερες των περιπτώσεων τα καταστήματα κράτησης βρίσκονται σε απόμακρες περιοχές. Η μετάθεση και η απόσπαση εργαζομένων σε αυτά τα καταστήματα κράτησης, συναντά συνήθως ένα επιπλέον κώλυμα. Την μη μετάθεση ή διευκόλυνση των συζύγων τους, που επίσης υπηρετούν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η σημερινή νομοθεσία (κώδικας δημοσίων υπαλλήλων) ορίζει ότι η συνυπηρέτηση λαμβάνεται υπόψη και δεν είναι δεσμευτική. Έτσι εναπόκειται στην καλή θέληση ή όχι των υπηρεσιακών συμβουλίων άλλων Υπουργείων, αν θα μετακινήσουν ή όχι τον/την σύζυγο ενός υπαλλήλου καταστήματος κράτησης, ο οποίος μετατέθηκε ή αποσπάστηκε (με την θέληση του ή όχι).
Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας, ότι ενώ υπάρχουν υπάλληλοι καταστημάτων κράτησης που θα επιθυμούσαν να μετακινηθούν σε επαρχιακά καταστήματα κράτησης (πχ Νιγρίτα Σερρών) και να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες, δεν το επιδιώκουν καθώς ουδείς μπορεί να τους διαβεβαιώσει ότι και ο/η σύζυγος τους, θα τύχει ανάλογης διευκόλυνσης.
Στον εργασιακό χώρο της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και του Στρατού, δόθηκε λύση καθώς σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2001):

«Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδ. δικαίου των δημοσίων υπηρεσιών, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγος.Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση των συναρμοδίων υπουργών και σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που διαπιστώνεται και δικαιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.»
Η διάταξη αυτή δεν μεταβάλει σε καμία περίπτωση την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης αλλά των συζύγων τους. Αντιθέτως διευκολύνει την μετακίνηση υπαλλήλων σε απόμακρα καταστήματα κράτησης, όπου σήμερα δεν είναι δυνατό να αποφασιστεί καθώς ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι θα ακολουθήσει και η/ο σύζυγος που υπηρετεί σε άλλο δημόσιο φορέα. Παράδειγμα Εξωτερικός Φρουρός που επιθυμεί να μετακινηθεί στην Νιγρίτα Σερρών, αλλά δεν προχωράει σε αίτηση μετάθεσης καθώς η σύζυγος του υπηρετεί σε νοσοκομείο δεν θα είναι δυνατό να μετατεθεί (λόγω υπηρεσιακών αναγκών του νοσοκομείου).
Παρατηρούμε ότι η προαναφερθείσα διάταξη, ισχύει για κλάδους εργαζομένων με ίδιες ή και λιγότερο απαιτητικές εργασιακές συνθήκες. Στους κλάδους που προβλέπονται σε αυτή την διάταξη, υπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και σίγουρα οι μόλις πέντε χιλιάδες εργαζόμενοι στα καταστήματα κράτησης δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στον σχεδιασμό άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Βεβαίως χρήση αυτής της διάταξης, σε πρώτη φάση δεν θα κάνουν περισσότεροι από μερικές δεκάδες υπαλλήλων (υπολογίζονται σε λιγότεροι από πενήντα). Ωστόσο η δυνατότητα μετακίνησης αυτών των υπαλλήλων σε δυσπρόσιτες και παραμεθόριες περιοχές θα αποτελέσει ενίσχυση εκείνων των υπηρεσιών, χωρίς να αναφέρουμε το τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τους εργαζόμενους αλλά και τις τοπικές κοινωνίες των απομακρυσμένων περιοχών όπου εδράζονται πολλά καταστήματα κράτησης. Παράλληλα η διασφάλιση διευκολύνσεων προς τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και τις οικογένειές τους θα επιτρέψει την κατάλληλη στελέχωση των απομακρυσμένων καταστημάτων ιδιαίτερα του πιο πρόσφατου και πιο υποστελεχωμένου αυτού της Νιγρίτας Σερρών το οποίο αυτή την στιγμή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην φιλοτιμία των εκεί τοποθετημένων υπαλλήλων χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε την προκήρυξη και πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, αφού με την πολιτική που ακολουθείτε θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να καλυφθούν τα κενά σε οργανικές θέσεις
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνεται η συνυπηρέτηση και για τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης όπως ακριβώς ισχύει και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας;
2. Για ποιους λόγους εξαιρείται μέχρι σήμερα από την ρύθμιση περί διευκολύνσεων συνυπηρέτησης ο κλάδος των εργαζομένων στα καταστήματα κράτησης;

-ΟΙ-
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου