Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Ενίσχυση του Θριασίου Νοσοκομείου και των πρωτοβάθμιων δομών υγείας στην Δυτική Αττική

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
16
Ημερομ.Κατάθεσης
24.07.13ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας

Κύριε Υπουργέ,

Στο Θριάσιο Πεδίο όπως γνωρίζετε και παρά την οικονομική κρίση πραγματοποιείται καθημερινά μεγάλο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας, ενώ η διέλευση χιλιάδων οχημάτων καθημερινά από την εθνική οδό, πολλά εκ των οποίων είναι βαρέως τύπου, απαιτεί την ύπαρξη πλήρως στελεχωμένης και εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας για την κάλυψη τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των έκτακτων περιστατικών. Το σημαντικό αυτό έργο που άπτεται της προστασίας της δημόσιας υγείας κα της ζωής καλύπτει το Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα όμως με το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας που επισκέφτηκε το Νοσοκομείο και συζήτησε για τα προβλήματά του με την Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους εργαζομένους, ανταποκρίνεται με δυσκολία στο έργο του λόγω κυρίως της υποστελέχωσης σε κρίσιμες ειδικότητες και της υποστελέχωσης των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας της περιοχής. Συγκεκριμένα όπως μας αναφέρεται πολλά περιστατικά που καλύπτει το νοσοκομείο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στα Κέντρα Υγείας, όπως αυτό της Ελευσίνας, στο οποίο όμως η έλλειψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αναγκάζει τους κατοίκους να απευθυνθούν στο νοσοκομείο. Το ίδιο το Θριάσιο αντιμετωπίζοντας και αυτό έλλειψη ιατρικού προσωπικού, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπηρετούντων ιατρών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και συχνά καταβάλλεται από την κούραση αναλαμβάνοντας περιστατικά που δεν χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας. Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας στο Θριάσιο Νοσκομείο απαιτείται άμεση ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό για τις παθολογικές κλινικές, την θωρακοχειρουργική, ουρολογική και αιματολογική κλινική, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητο η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας της Ελευσίνας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να αποσυμφορηθεί το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:
 1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Θριάσιο Νοσοκομείο και να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του συνόλου των κλινικών που προβλέπονται;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να αποσυμφορηθεί το Θριάσιο Νοσοκομείο από περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας;     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου