Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Σχετικά με τη συνυπηρέτηση στο εξωτερικό και την Κύπρο, συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
1482
Ημερομ.Κατάθεσης
10.09.13

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από απόφαση δικαστηρίου, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), με την υπ΄αρίθμ 466/2007 γνωμοδότησή του, δικαίωσε γυναίκα στέλεχος του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) η οποία ζητούσε συνυπηρέτηση με το σύζυγό της, στέλεχος και αυτός του ΣΞ, στην Κύπρο. Εκτός από τη δικαίωση για τη συνυπηρέτηση,  η υπηρεσία, σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση και στα πλαίσια της αποκατάστασης των συνεπειών της ήδη ακυρωθείσας πράξης, υποχρεώθηκε στη χορήγηση όλων των αποδοχών που θα εισέπραττε η γυναίκα στέλεχος του ΣΞ, λόγω της υπηρεσίας της στην Κύπρο, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα, με μόνη προϋπόθεση ότι αυτά αποτελούν μέρος των αποδοχών της και καταβάλλονται παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε όσους τελούν στην ενεργό υπηρεσία.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η γνωμοδότηση είχαν βγει πριν την ψήφιση του Ν.3883/2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ανωτέρω Νόμου, στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσής για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία ή σε αρχή που βρίσκεται στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενώ οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Επιπροσθέτως, ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
Με το νέο νόμο 3883/2010 θεσμοθετήθηκε η συνυπηρέτηση στο εξωτερικό συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά με τη διαφοροποίηση από το σκεπτικό της γνωμοδότησης του ΝΣΚ, ότι ο μετατιθέμενος στο εξωτερικό σύζυγος λόγω συνυπηρέτησης δεν λαμβάνει επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού, σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ η οποία είχε αναφέρει ότι το στέλεχος θα λαμβάνει κανονικά όλα τα χρήματα του εξωτερικού.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Ισχύει η ως άνω γνωμοδότηση μετά το νόμο 3883/2010;
2. Εάν όχι, προτίθεται να ερωτήσει το ΝΣΚ αν πρέπει ή όχι να λαμβάνουν και οι δύο σύζυγοι που θα συνυπηρετούν στο εξωτερικό, Κύπρου συμπεριλαμβανομένης, επιμίσθιο αλλοδαπής καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα; Αν ναι πότε; Αν όχι γιατί;
3. Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο ως άνω ερώτημα, προτίθεται να καταθέσει σχετική τροπολογία στη Βουλή ή τροποποίηση του Ν.3883/2010; Αν ναι, πότε; Αν όχι γιατί;
4. Σε πόσο καιρό θα υλοποιείται η μετάθεση του συζύγου από τη στιγμή που θα υποβάλει την αναφορά του για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, δεδομένου ότι  η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Οικονόμου Βασίλης
Μαρία ΓιαννακάκηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου