Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Αποκλείονται ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι από νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη!

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
1460
Ημερομ.Κατάθεσης
10.09.13ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
         Υπουργό Υγείας


Κύριοι Υπουργοί,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ1747/Β’/2006) αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών, αποκλείει πολλούς συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά δικαιούνται της προστασίας αυτής. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων – ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ, θέμα για το οποίο ήδη έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη ερώτηση μας (Αρ. Πρωτ. 11712/11.06.13), ενώ έχει ακολουθήσει και η νομοθετική πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Αριστεράς με την κατάθεση Πρότασης Νόμου που επιλύει σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός συνολικά. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές δεν έχουν καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή κάλυψη για νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς τα αιτήματά τους για βιβλιάρια ασθενείας που εκδίδονται από την πρόνοια απορρίπτονται αφού αυτοί λογίζονται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. Για την αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος αλλά και άλλων δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν συστάθηκε συγκεκριμένη επιτροπή στις 2 Μαΐου 2013 προκειμένου να καταθέσει πρόταση αναθεώρησης της ΚΥΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς πολίτης της χώρας που βρίσκεται σε ανάγκη δεν θα στερείται των πολύτιμων αυτών για την ζωή υπηρεσιών. Μάλιστα αναγνωρίζοντας το Υπουργείο Εργασίας τα προβλήματα και το επείγον του ζητήματος, έθεσε αυστηρή διορία προκειμένου η επιτροπή να καταλήξει στην πρόταση εντός ενός μήνα από την σύσταση της. Η αυστηρή αυτή διορία έχει παρέλθει εδώ και δύο μήνες και ακόμα εξ’ όσων γνωρίζουμε δεν έχει αναθεωρηθεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ ώστε να μπορούν οι συμπολίτες που έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε νοσηλευτικές και ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες περίθαλψης. Μάλιστα όπως πληροφορούμαστε κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ παρατηρήθηκαν φαινόμενα ερμηνείας των διατάξεων που τουλάχιστον απέκλιναν από την θέληση και το σκεπτικό του νομοθέτη, γεγονός που συνέτεινε ακόμα περισσότερο στην απόφαση για τροποποίησή της, απόφαση με την οποία συμφωνούμε.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:

1. Η Επιτροπή που συστάθηκε για την τροποποίηση της ΚΥΑ 139491/2006 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών» έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός των χρονικών περιθωρίων που της διαθέσατε;
2. Εάν ναι ποια είναι η πρόταση τροποποίησης που εισηγείται και πότε αυτή θα υπογραφεί ώστε να ισχύσει και να διευκολυνθούν οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη;
3. Εάν όχι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση δεδομένου του χαρακτήρα του επείγοντος που το Υπουργείο Εργασίας αναγνωρίζει και στην απόφαση σύστασης της εν λόγω επιτροπής;     -Ο-
ΕΡΩΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
                                                                                                     
                                                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου