Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης για κάθε παιδί και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.16208

Ημερομ. Κατάθεσης15.05.11


Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με το ν. 3865/2010 αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους για κάθε παιδί μέχρι το τρίτο όπως ορίζεται στην προσθήκη που έγινε στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007. Το άρθρο 11 όμως του π.δ. 169/2007 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, είχαν διαφορετικό συνταξιοδοτικό πλαίσιο. Στον ν. 3865/2010 αναφέρεται ρητά ότι αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος ο ελάχιστος χρόνος σπουδών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος όπως ισχύει και για τους πολιτικούς υπαλλήλους. Δεν υπάρχει όμως αντίστοιχη ρητή πρόβλεψη και για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου για κάθε παιδί των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος παρά το γεγονός ότι και γι αυτούς διαψεύδονται με το νόμο αυτό συνταξιοδοτικές προσδοκίες.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:


1. Για ποιους λόγους εξαιρούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος από την ευνοϊκή διάταξη που ισχύει για όλους όσους εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση στο ελληνικό δημόσιο;


2. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να συμπεριλάβετε και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευνοϊκή ρύθμιση της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τα παιδιά αποκαθιστώντας έτσι την άδικη αυτή διάκριση που έγινε σε βάρος της κοινωνικής αυτής ομάδας;

-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου