Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ρύθμιση θεμάτων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αριθ. Πρωτ.16755

Ημερομ. Κατάθεσης 23.05.11

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Κυρία Υπουργέ,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία απασχολούνται πολλοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και παιδαγωγοί προσχολικής εκπαίδευσης για τις μικρότερες τάξεις, βάσει κριτηρίων που έχει ορίσει ορθώς η πολιτεία προκειμένου να διασφαλίζεται η παιδαγωγική επάρκεια αυτών των εκπαιδευτικών. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε λόγω της μεγάλης έλλειψης που παρουσιάστηκε στο διδακτικό προσωπικό μετά κυρίως από την καθιέρωση του ολοήμερου σχολείου και την αθρόα απορρόφηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο δημόσιο. Έως σήμερα και από το έτος 2004 και μετά, το Υπουργείο Παιδείας όριζε με εγκυκλίους του την δυνατότητα πρόσληψης των εκπαιδευτικών αυτών στα ιδιωτικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, περίπου 300 σε αριθμό, είναι εγγεγραμμένοι στην Επετηρίδα Λειτουργών της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εργάζονται νομίμως μετά την έκδοση Διοριστηρίου από το Υπουργείο Παιδείας μέσω των γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα με την λήξη κάθε διδακτικής χρονιάς εκδίδονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από το Υπουργείο Παιδείας (για την προσαύξηση μονάδων σύμφωνα με το Ν 2834/2000 για τον εκάστοτε διαγωνισμό ΑΣΕΠ για όσους λαμβάνουν μέρος). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχοντας αποφοιτήσει από Παιδαγωγικά Τμήματα των πανεπιστημίων ή έχοντας μεταπτυχιακούς τίτλους από τα ίδια τμήματα, όπως σωστά ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, έχουν διδαχθεί πολλά κοινά μαθήματα με τους δασκάλους και παράλληλα έχουν αποκτήσει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και εμπειρία προκειμένου να μπορούν να διδάξουν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι, όπως και τα σχολεία στα οποία εργάζονται, να περιμένουν κάθε χρόνο τον Αύγουστο προκειμένου το Υπουργείο να εκδώσει νέα εγκύκλιο και να επιτρέψει την πρόσληψή τους και για την νέα σχολική χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί εύλογη ανασφάλεια για το επαγγελματικό τους μέλλον στους εκπαιδευτικούς και πιθανότατα και στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δημοτικών σχολείων, καθώς σε περίπτωση που για κάποιους λόγους το Υπουργείο αποφασίσει να μην εκδώσει την συγκεκριμένη εγκύκλιο οι μεν δεν θα μπορούν να προσληφθούν και οι δε θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν μεγάλο μέρος του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού προκαλώντας αρρυθμίες και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Προτίθεστε να προβείτε σε μόνιμη ρύθμιση της δυνατότητας πρόσληψης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδαγωγών προσχολικής εκπαίδευσης στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ήδη υπάρχουν στις σχετικές επαναλαμβανόμενες κάθε έτος εγκυκλίους;

2. Εάν αυτό δεν γίνει προτίθεστε να ορίσετε τις θέσεις που ήδη καταλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας, ως προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου στα ιδιωτικά σχολεία που ήδη εργάζονται οι εκπαιδευτικοί ώστε να τους παρέχετε κατά το δυνατόν εργασιακή ασφάλεια;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου