Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Συνθήκες μεταθέσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες 40ετούς υποχρεωτικής υπηρεσίας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.16756

Ημερομ. Κατάθεσης 23.05.11Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ταλανίζει επί δεκαετίες τις στρατιωτικές οικογένειες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ικανοποιητική λύση, είναι το πρόβλημα των συχνών μεταθέσεων. Αυτό το πρόβλημα εκτιμάται ότι είναι και το κυριότερο κριτήριο αυτών που αποφάσιζαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος όλων των δημοσίων υπαλλήλων, να αποχωρήσουν στα 25 χρόνια λαμβάνοντας μειωμένη σύνταξη.

Με την ισχύ του καινούργιου νόμου για όλο το δημόσιο τομέα και φυσικά για τους στρατιωτικούς η στρατιωτική ζωή παρατείνεται υποχρεωτικά για όλους από τα 25 στα 40 χρόνια.

Αυτό, με τα σημερινά δεδομένα περί μεταθέσεων, σημαίνει αύξηση του συνολικού αριθμού μεταθέσεων κατά τουλάχιστον πέντε.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ανά κλάδο ΕΔ και φύλλο και ερωτάστε:

1. Ποιός είναι ο μέσος όρος και η μέση τιμή του αριθμού μεταθέσεων

α. Για όσους έχουν έως 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

β. Για όσους έχουν έως 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

γ. Για όσους έχουν έως 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

δ. Για όσους έχουν έως 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

2. Ποιό είναι το ποσοστό ικανοποίησης της 1ης και 2ης επιθυμίας μετάθεσης

3. Ποιό είναι το ποσοστό αυτών που έχουν υπηρετήσει σε τόπο συμφερόντων πάνω από μία φορά;

4. Πόσες είναι οι συνολικά διατιθέμενες οικίες για χρήση από τους στρατιωτικούς όλων των βαθμών και ποιός είναι ο συνολικός αριθμός των αξιωματικών και υπαξιωματικών ανά κλάδο ΕΔ;

5. Σκοπεύετε να τροποποιήσετε το καθεστώς των μεταθέσεων κατά τρόπο που να μην υποχρεώνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε μεταφορά της οικογενειακής τους εστίας για 40 έτη, όσο δηλαδή θα διαρκεί και η προσφορά τους, χωρίς παράλληλα να προκύψουν προβλήματα στην στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων στις ακριτικές περιοχές
-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου