Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Το έργο της καταργημένης ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ διατίθεται σε ιδιώτες παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.16921


Ημερομ. Κατάθεσης25.05.11


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριοι Υπουργοί,

Τον Δεκέμβριο του 2010 η κυβέρνηση προέβη στην κατάργηση της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ που ως έργο είχε την ψηφιοποίηση της αγροτικής γης σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή απόφαση της κυβέρνησης αιτιολογήθηκε με το επιχείρημα ότι το έργο ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί και απέμενε μόνο η επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου, έργο που μπορούσε να διεκπεραιωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την μετακίνηση και ένταξη σε αυτόν 70 υπαλλήλων της ΑΓΡΟΓΗ. Το αποτέλεσμα ήταν να απολυθούν 258 εργαζόμενοι της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, οι οποίοι όπως είναι λογικό προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κυβέρνηση τότε λοιδόρησε συλλήβδην τους εργαζόμενους αλλά και όσους αντέδρασν στην Βουλή, λέγοντας επί της ουσίας στον ελληνικό λαό ότι επρόκειτο για καθαρά κομματικές προσλήψεις. Βασικό επιχείρημα μάλιστα της κυβέρνησης για την κατάργηση της ΑΓΡΟΓΗ ήταν ότι από την στιγμή που το έργο της έχει ολοκληρωθεί δεν πρόκειται να ανατεθεί σε ιδιώτες για να καλύψουν τα όσα απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έκπληξη όμως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνία 14/3/2011 ανακοίνωση προκήρυξης ανάθεσης του έργου της ψηφιοποίησης σε ιδιώτες! Η επιστημονική μάλιστα επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της για την κατάργηση της ΑΓΡΟΓΗ είχε εκφράσει αμφιβολίες για την δυνατότητα κατάργησής της χωρίς την ταυτόχρονη πρόβλεψη νέου φορέα άσκησης του έργου της.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Για ποιο λόγο υποστηρίξατε ότι το έργο της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν θα ανατεθεί σε ιδιώτες η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και τρεις μήνες αργότερα ανακοινώσατε την προκήρυξη για ανάθεση σε ιδιώτες του έργου της;
2. Έχετε δημιουργήσει άλλο φορέα για την άσκηση του έργου της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ και αν όχι από πού ασκείται το συγκεκριμένο έργο από την στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δύναται να το υλοποιήσει;

3. Τι καθήκοντα έχουν ανατεθεί στους 70 εργαζόμενους που μετατάχθηκαν από την ΑΓΡΟΓΗ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης του έργου της ΑΓΡΟΓΗ σε ιδιώτες παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης;

4. Για ποιο λόγο λοιδορήσατε τους εργαζόμενους που υποστήριζαν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και τους χαρακτηρίσατε κομματικά ευεργετημένους και αναξιοκρατικά τοποθετημένους στην ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ενώ σήμερα με τις πράξεις σας δικαιώνετε τα επιχειρήματά τους;

5. Για ποιους λόγους δεν ασκείτε διώξεις κατά των πολιτικών προσώπων που υπέγραψαν τις προσλήψεις αυτών των εργαζομένων από την στιγμή που υποστηρίζετε ότι αυτές έγιναν αναξιοκρατικά, με κομματική εύνοια και κατά του δημοσίου συμφέροντος, ζητώντας μάλιστα και αστική αποζημίωση από τους συγκεκριμένους πολιτικούς;

-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου