Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Αδικαιολόγητη παράταση της θητείας μελών της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
2104
Ημερομ.Κατάθεσης
28.04.15ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
           

Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ’ αριθμ. 3515/2013 απόφασή του το ΣτΕ απεφάνθη υπέρ της αντισυνταγματικότητας της αδικαιολόγητα μακροχρόνιας παράτασης της θητείας των  μελών των ανεξαρτήτων αρχών.

Ειδικότερα, κρίθηκε, ότι «κατά την έννοια της ρύθμισης του άρθρου 101Α του Συντάγματος, η οποία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εντός ορισμένων χρονικών ορίων και καθιερώνει ρητώς «ορισμένη» θητεία των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών, είναι μεν ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω Αρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την επιλογή νέων, μόνο όμως για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις».
Ως εκ τούτου, καταλήγει ότι μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής, «η δε Ανεξάρτητη Αρχή δεν διαθέτει από το χρονικό αυτό σημείο και εφεξής νόμιμη συγκρότηση».

Πρόσφατα γίναμε αποδέκτες καταγγελιών καθώς και μηνυτήριας αναφοράς της Βεργίνα ΑΕ κατά μελών της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ σχετικά με την αδικαιολόγητη παράταση της θητείας των μελών του, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα εύλογο χρόνο παράτασης της θητείας.

Υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη του ΕΣΡ που έχουν «ριζώσει» κυριολεκτικά στη θέση τους και η θητεία τους πλησιάζει τα 13 συναπτά έτη!!!, χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της αδικαιολόγητα μακράς παραμονής τους στον φορέα.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:


Προτίθεστε να εφαρμόσετε τον νόμο και τις αποφάσεις του ΣτΕ; Θα ολοκληρώσετε άμεσα τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει άμεση διευθέτηση του ζητήματος; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου