Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
1941
Ημερομ.Κατάθεσης
22.04.15
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας,Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού


Tα τελευταία 20 χρόνια τρία είναι τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (το 4ο ονομάστηκε ΕΣΠΑ), ο Αναπτυξιακός ή Επενδυτικός Νομός και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχτεί για τον ιδιωτικό τομέα οικονομική ανάπτυξη και για τον δημόσιο τομέα περιφερειακή σύγκλιση.

Ο Επενδυτικός Νόμος στοχεύει στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής και την αύξηση της απασχόλησης.

Μόνο στον πρώτο κύκλο του 2014 ενταχθήκαν τετρακόσια ογδόντα τέσσερα  επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ .
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 922 εκ. ευρώ και από την υλοποίηση των σχετικών σχεδίων  αναμένεται να δημιουργηθούν 2.491 νέες θέσεις εργασίας
Από τον Πρωτογενή Τομέα εντάχθηκαν 38 επενδυτικά σχέδια με Επιλέξιμο προϋπολογισμό 83.298.402,60 ευρώ, συνολική ενίσχυση 27.746.238,45 ευρώ και υπολογιζόμενες νέες θέσεις εργασίας 215.
Από τη Μεταποίηση εντάχθηκαν 311 επενδυτικά σχέδια, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.556.546.669,79 ευρώ, συνολική ενίσχυση 564.452.845,70 ευρώ και υπολογιζόμενες νέες θέσεις εργασίας 695.
Στον Τομέα Τουρισμό εντάχθηκαν 109 επενδυτικά σχέδια, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 880.229.663,37 ευρώ, συνολικής ενίσχυσης 284.834.367,52 ευρώ και με 1404 εκτιμώμενες νέες θέσεις εργασίας.
Από τις Υπηρεσίες εντάχθηκαν 26 επενδυτικά σχέδια, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 148.544.478,56 ευρώ, συνολικής ενίσχυσης 45.055.901,45 ευρώ και 177 νέες θέσεις εργασίας.
Από τα στοιχεία είναι προφανής  η θετική επίπτωση του Επενδυτικού Νόμου στην πραγματική οικονομία. Ο Αναπτυξιακός Νόμος που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση ολοκληρώθηκε το 2014, ενώ η μεσολάβηση των εθνικών εκλογών καθυστέρησε την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
Κατόπιν τούτων:


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος;
Πότε θα γίνουν δεκτά αιτήματα προς ένταξη;
Ποιες θα είναι οι διαφορές, αν υπάρχουν, με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Χρήστος  ΜπουκώροςΒασίλης Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου