Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Εκατοντάδες μικρομεσαίοι και νέοι επιχειρηματίες χρεοκοπούν λόγω πρωτοφανών χειρισμών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
1493
Ημερομ.Κατάθεσης
29.07.14

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κύριε Υπουργέ,


 Σύμφωνα με καταγγελίες μελών της Ανεξάρτητης Περιφερειακής Κίνησης «Το Πρώτο Βήμα για την Αττική» σε πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα « Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.» αρκετοί νέοι και υφιστάμενοι επιχειρηματίες έπαθαν μεγάλη ζημιά, εξαιτίας της δυσλειτουργίας  και γραφειοκρατίας του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών του, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΛΑΝΕΤ). Η ΕΛΑΝΕΤ είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στα πιο ζοφερά σημεία της χώρας, στην Περιφέρεια Αττικής και στις τουριστικές περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, σημειώνει αρνητικό ρεκόρ απορροφητικότητας κονδυλίων, με αποτέλεσμα η επιχειρηματική αγορά που εξαιτίας της κρίσης έχει γονατίσει, μοιάζει με καζάνι που βράζει, εξαιτίας των χαμένων ευκαιριών. Ειδικότερα, το ποσοστό απόρριψης της ΕΛΑΝΕΤ στις τρείς περιφέρειες που έχει την ευθύνη (Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο και Αττική) ανέρχεται σε 30,67%. Το ποσοστό απόρριψη σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ανέρχεται σε 2,4%. Δεύτερον επί του συνόλου των προτάσεων που έχουν απορριφθεί η ΕΛΑΝΕΤ έχει το 81,27% των απορρίψεων ενώ η συμμετοχή της στις εγκρίσεις είναι μόλις 19,98%. Τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματά της μπορούν να γίνουν αντιληπτά εάν επικαλεστούμε μαρτυρίες νέων και μικρομεσαίων επιχειρηματιών που έπεσαν «θύματα» της γραφειοκρατίας της. Ειδικότερα επιχειρηματίες οι οποίοι έλαβαν έγκριση κανονικά ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για την χρηματοδότηση του επενδυτικού τους σχεδίου, προχώρησαν στην υλοποίηση της επένδυσης. Τώρα και αφού έχει υλοποιηθεί μέρος ή και το σύνολο της επένδυσης το Υπουργείο τους απορρίπτει από το πρόγραμμα με συνοπτικές διαδικασίες και λόγους αν μη τι άλλο «περίεργους» γιατί π.χ. μια απόδειξη είσπραξης που προσκόμισαν δεν είχε πάνω σφραγίδα, ή το αντίγραφο του extrait της τραπέζης δεν ήταν καθαρογραμμένο, χωρίς μάλιστα να τους δίνει το δικαίωμα ή να τους ζητά να καταθέσουν συμπληρωματικά τα αποδεικτικά καθαρογραμμένα και με σφραγίδες. Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί από αυτούς να βρίσκονται σε απόγνωση έχοντας επενδύσει σημαντικά χρηματικά ποσά εν αναμονή και των πόρων που είχαν εγκριθεί για την επένδυση από το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.  Η σημερινή όμως απόρριψή τους για μη ουσιαστικούς λόγους τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο, αφήνει ημιτελείς πολλές επενδύσεις, στερεί αναγκαίες θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνταν και ενδεχομένως να προκαλεί και σειρά άλλων παράπλευρων οικονομικών ζημιών σε τρίτες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να είχαν παράσχει πίστωση εν αναμονή της απόδοσης των ευρωπαϊκών πόρων στους δικαιούχους, ενώ ταυτόχρονα στερεί εν γένει από την ελληνική οικονομία αναγκαίους και πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους που δεν θα απορροφηθούν παρά το ότι τον Οκτώβριο του 2013 υπήρξε απόφαση ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου 9000 προτάσεων με την προϋπόθεση μάλιστα να πιστοποιηθεί το 30% του επενδυτικού τους σχεδίου μέχρι τις 30-6-2014. Οι επιχειρηματίες αυτοί ολοκλήρωσαν τις δικές τους υποχρεώσεις, πολλοί από αυτούς προχωρώντας και πέραν του 30% που απαιτούσε η έγκριση, αγοράζοντας μηχανήματα – εξοπλισμό, κάνοντας κτιριακές βελτιώσεις κλπ. με το σκεπτικό ότι το επενδυτικό τους σχέδιο θα είχε συγχρηματοδότηση κατά 50% από το ΕΣΠΑ. Πολλοί από αυτούς ήταν και άνεργοι οι οποίοι έκαναν και  έναρξη επιχείρησης με την λογική ότι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, σπαταλώντας τελικά και διαθέσιμους πολύτιμους προσωπικούς πόρους και πολύτιμο χρόνο και ενώ είχαν μαζέψει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, τιμολόγια, αποδείξεις, μηχανήματα στον χώρο τους κλπ. οι ελεγκτές του υπουργείου τους απορρίψανε για εντελώς παράλογους  λόγους, όπως ήδη αναφέραμε. Οι συμπολίτες μας αυτοί έχουν καταστραφεί όχι από κάποιο λάθος τους αλλά διότι έπεσαν θύματα της παράλογης γραφειοκρατίας.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Πόσες είναι οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν για επουσιώδεις λόγους, σε τι ευρωπαϊκά κονδύλια αυτές οι απορρίψεις αντιστοιχούν;
2. Σκοπεύετε να παρέμβετε και να δώσετε εντολή να επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις και να απορριφθούν μόνο όσες δεν υλοποίησαν τις υποχρεώσεις τους και να επανενταχθούν οι απορριφθέντες επιδοτούμενοι που θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμπληρωμένα με τις απαιτούμενες σφραγίδες ή καθαρογραμμένα;
3.Αντιλαμβάνονται οι διαχειριστές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρίας που είναι επιφορτισμένοι με το έργο διαχείρισης του ΕΣΠΑ ότι δεν μπορούν να παραμένουν αναξιοποίητα για λόγους γραφειοκρατίας κονδύλια ικανά να αναστρέψουν την οικονομική πορεία της χώρας και ότι οφείλουν να βοηθούν τους δικαιούχους και όχι να δημιουργούν προσχώματα για ασήμαντες παραλείψεις ή λάθη που μπορούν μάλιστα να διορθωθούν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου