Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Τροπολογία για την βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) κατέθεσε εκ νέου ο Βασίλης Οικονόμου!

Κατέθεσε εκ νέου την τροπολογία για την επίλυση του ζητήματος της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», μετά την αδικαιολόγητη απάλειψη σχετικής διάταξης από το αρχικό σχέδιο νόμου., μετά την αδικαιολόγητη απάλειψη σχετικής διάταξης από το αρχικό σχέδιο νόμου.
Η τροπολογία με αριθ. Πρωτ. 1575/10/11.07.2014 έχει ως εξής:

α. Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (Α’ 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α’ /8.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’ /8.2.1985)»

β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α’ 167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους δε εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3257/2004 (Α’ 143). Η μισθολογική τους εξέλιξη παραμένει ως έχει, με το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο.»

Ο προτείνων Βουλευτής

Βασίλης Οικονόμου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου