Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Διαγραφή των ανέργων σπουδαστών των ΙΕΚ από τα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τους ζητούν να επιστρέψουν το επίδομα ανεργίας ως αχρεωστητως καταβληθέν!

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
5737
Ημερομ.Κατάθεσης
30.05.2016


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: α) ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
& β) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ ερμηνεύοντας με πρωτοφανή τρόπο διάταξη του  άρθρου 3, παρ. 2 του ν. 1545/1985 αποφασίζει ότι οι άνεργοι σπουδαστές των ΙΕΚ δεν δικαιούνται  εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Η επίκληση της παραπάνω διάταξης, με βάση την οποία οι σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών δεν θεωρούνται άνεργοι, προκαλεί αλγεινή εντύπωση και καταδεικνύει έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας καθώς ουδέποτε έως σήμερα δεν είχαν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της οι σπουδαστές των ΙΕΚ.
Επί σειρά δεκαετιών η Διοίκηση θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορούσε αποκλειστικά τους σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στους οποίους εφαρμόζεται δυικό σύστημα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της οποίας απασχολούνται ως μαθητευόμενοι σε επιχειρήσεις, λαμβάνουν αμοιβή και έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Αντιθέτως, οι σπουδαστές των ΙΕΚ παρακολουθούν θεωρητική κατάρτιση διάρκειας έως τεσσάρων εξαμήνων, χωρίς να αμείβονται. Επίσης,  οι σπουδαστές των ΙΕΚ δεν αμείβονται και κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, με βάση την από 18/09/2015 εγκύκλιο της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς.
Ενώ τα παραπάνω είναι σαφώς καθορισμένα στο ν. 4186/2013 με τον οποίο οριοθετείται ο θεσμός της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η διοίκηση του ΟΑΕΔ παρερμηνεύει την έννοια των ΙΕΚ και εφαρμόζει στους σπουδαστές τους τις διατάξεις του ν. 1545/1985, για πρώτη φορά από ίδρυσης των ΙΕΚ. Προς τούτο, με έγγραφά του ο ΟΑΕΔ ζητά από τους Διευθυντές των ΙΕΚ να τους ενημερώσουν για τα στοιχεία των φοιτούντων σπουδαστών ώστε να προχωρήσουν στη διαγραφή τους από τα μητρώα ανέργων.
Η κοινωνική αναλγησία με την οποία  αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τους άνεργους σπουδαστές των ΙΕΚ φθάνει στο σημείο να τους ζητείται να επιστρέψουν το επίδομα ανεργίας που τους έχει  χορηγηθεί, θεωρώντας το σχετικό ποσό “αχρεωστήτως καταβληθέν”. Δηλαδή, τιμωρούνται με οικονομικές κυρώσεις άνεργοι συμπολίτες μας  που προσπαθούν μέσω των σπουδών τους να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει κληθεί από  Διευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ να λάβει θέση στα ανωτέρω. Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν έχει  έρθει σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ ώστε το πρόβλημα να λυθεί προς όφελος των άνεργων σπουδαστών των ΙΕΚ, αλλά αντιθέτως με έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, από 17/03/2016 ζητείται από τους Διευθυντές των Δημοσιών ΙΕΚ να συνεργαστούν με τον ΟΑΕΔ και να του γνωστοποιήσουν τα στοιχεία των σπουδαστών τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε άμεσα να αρθεί η αδικία εις βάρος των  σπουδαστών των ΙΕΚ, να μην καταβληθούν τα ποσά που τους ζητούνται, και να επιδειχθεί κοινωνική αλληλεγγύη σε άνεργους συμπολίτες μας που πασχίζουν να σπουδάσουν;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Μάξιμος Χαρακόπουλος


Βασίλης Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου