Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματιών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
2600
Ημερομ.Κατάθεσης
15.05.15
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό ΥγείαςΚύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Σχέδιο της Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», δικαίωμα υπαγωγής στην προτεινόμενη ρύθμιση έχουν μόνο όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες διαθέτουν δήλωση διακοπής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ή όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες  κατέχουν δήλωση αδράνειας από τη Δ.Ο.Υ. Συνέπεια των ανωτέρω η πλήρης απομόνωση και περιθωριοποίηση των εν ενεργεία ελευθέρων επαγγελματιών- οφειλετών, καθώς επίσης και των οικογενειών τους  από το δικαίωμα συμμετοχής αλλά και πρόσβασης σε ένα θεμελιώδες αγαθό, όπως είναι η παροχή υγείας. Κατόπιν όλων αυτών,

 Ερωτάστε:


1.Σκοπεύετε   να εντάξετε τους εν ενεργεία ελεύθερους επαγγελματίες – οφειλέτες και τις οικογένειες τους, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με αφορμή και την Κ.Υ.Α. που φέρνετε;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 Βασίλης Οικονόμου

Κώστας Κατσαφάδος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου