Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Κόβονται τα νοσήλια του στρατιωτικού προσωπικού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
2580
Ημερομ.Κατάθεσης
14.05.15
ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον  Υπουργό Εθνικής ΆμυναςΚύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2015/05-03-15/ σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θεωρήθηκε ένταλμα δαπάνης νοσηλίων στρατιωτικού προσωπικού, προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο εξόφλησης τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αγωνία και την αναστάτωση του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς επίσης και των οικογενειών τους και ιδιαίτερα αυτών που αποδεδειγμένα  πάσχουν από σοβαρό ή άλλο νόσημα. Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:


 1.Μπορείτε να διασαφηνίσετε εάν με την παρούσα πράξη ο εκάστοτε στρατιωτικός υποχρεούται ή όχι στην καταβολή του αντίστοιχου αντίτιμου για τα διάφορα νοσήλια έως ότου παρασχεθούν νομικές διευκρινήσεις  ;
2.Πόσο χρόνο χρειάζεται για την  παροχή νομικών διευκρινήσεων;
3.Πόσο χρόνο θα πάρει η επιστροφή των χρημάτων στα άτομα τα οποία πρόκειται να εκτελέσουν τα νοσήλια με ιδία δαπάνη;
4. Μπορείτε να διευκρινίσετε εάν τα προαναφερόμενα νοσήλια αφορούν και  φάρμακα και στην περίπτωση που αφορούν ποιος πρόκειται να είναι ο τρόπος και ποιο το ποσοστό συμμετοχής με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι προμήθειες από τα συμβεβλημένα φαρμακεία;

                                                                                               

Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Στέργιος Γιαννάκης


Βασίλης Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου