Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Η βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ και οι «ανασφάλιστοι» ασφαλισμένοι!

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
11712
Ημερομ.Κατάθεσης
11.06.13
ΕΡΩΤΗΣΗΠρος: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Κύριε Υπουργέ,

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις καθώς αυξάνονται καθημερινά οι ασφαλισμένοι που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ φοβούνται νέες περικοπές και περισσότεροι από 1.000.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ταυτόχρονα το επίδομα ανεργίας, αλλά και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους στον ΟΑΕΕ, δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά παρά το ότι οι δύο ειδικοί λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν έχουν απορροφήσει σημαντικά ποσά από τους ασφαλισμένους που δεν λαμβάνουν όμως τις παροχές για τις οποίες επιβαρύνθηκαν. Για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας εκτιμάται ότι από τον Ιανουάριο του 2011, θα έπρεπε να έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 102 εκ. € αλλά όπως ενημερώνει ο  ΟΑΕΔ, στον οποίο τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός, στον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό έχουν κατατεθεί λιγότερα από 13 εκατ €! Αντίστοιχα, για τον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (για προγράμματα κοινωνικού τουρισμού) εκτιμάται ότι από τον Ιούλιο του 2010, οπότε ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος 3863/2010 και άρχισε η καταβολή της εισφοράς,  θα έπρεπε να έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 28 εκ. € , αλλά σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, στον οποίον έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα τήρησης του Ειδικού Λογαριασμού δεν έχει καν ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασμός για τη μεταφορά των καταβληθέντων εισφορών. Η ρητή δε δήλωση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 21/3/2013, ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν από τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ για συντάξεις, εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα μίας τέτοιας απόφασης. Το πρόβλημα όμως του ΟΑΕΕ συνίσταται στο ότι εισπράττει κάθε μήνα 135 εκ. € και δαπανά 238 εκ. €, δημιουργώντας έλλειμμα, που αγγίζει το 1,23 δις €/έτος, έλλειμμα που τα προηγούμενα χρόνια καλυπτόταν από το δημόσιο στο πλαίσιο της διμερούς χρηματοδότησης. Αυτή η συνεισφορά όμως έχει υποχωρήσει στα 550 εκ. € για το 2013, ενώ ταυτόχρονα 1 στους 2 ασφαλισμένους αδυνατεί να πληρώσει τις εισφορές του και οι επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά στερώντας πέρα των άλλων συνεπειών και από τον Οργανισμό προβλεπόμενα έσοδα. Αποτέλεσμα της αδυναμίας των ασφαλισμένων να αποπληρώσουν τις εισφορές τους είναι η αύξηση των οφειλετών στον Οργανισμό και η δημιουργία ενός πλήθους ουσιαστικά «ανασφάλιστων» ασφαλισμένων, που ξεπερνά το 1.000.000 ΕΒΕ και μέλη των οικογενειών τους. Επιπλέον, όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει και η ΓΣΕΒΕΕ, οι όποιες έκτακτες ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας που εισάγεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών) για την είσπραξη οφειλών δεν έχουν ως βασική στόχευση την ανακοπή του ρυθμού αύξησης των οφειλών και την επαναδραστηριοποίηση στον ΟΑΕΕ του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού οφειλετών.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι οι προτάσεις που έχει καταθέσει η ΓΣΕΒΕΕ πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Οργανισμού και να διασφαλιστεί επίσης και πρώτιστα ότι οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια αυτών των προτάσεων θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να εγγυηθεί την επαρκή κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής; Ταυτόχρονα είναι εφικτό να παρέχεται δυνατότητα καταβολής μίας τουλάχιστον εισφοράς ανά εξάμηνο από τον ασφαλισμένο, ώστε να χαρακτηρίζεται ασφαλιστικά ενήμερος και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών σήμερα να θεωρηθούν όλα τα βιβλιάρια υγείας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014, να κεφαλαιοποιηθούν οι μέχρι σήμερα ασφαλιστικές οφειλές με δυνατότητα αποπληρωμής μετά το 2015 εφόσον βέβαια η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δικαιολογεί αυτή την διευκόλυνση και εφόσον πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές του.  Προκειμένου μάλιστα να διασφαλιστεί η καταβολή των τρεχουσών εισφορών θεωρούμε αναγκαίο και ορθό να επιτραπεί η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας τουλάχιστον μέχρι 31-12-2014. Από αυτό το μέτρο, σύμφωνα με  το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται, ότι, με την ενεργοποίηση των μισών οφειλετών του Οργανισμού μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του ΟΑΕΕ περισσότερα από 540 εκ €/ έτος, ποσό που όπως καταλαβαίνετε είναι απαραίτητο να εξευρεθεί για την λειτουργία του Οργανισμού. Ταυτόχρονα μπορεί να προβλεφθεί η αποπληρωμή από 1/1/2015 σε πολλές δόσεις των οφειλών χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις σε συνάρτηση με το εισόδημα του οφειλέτη, ώστε να μην μετακυλίσουμε απλώς το πρόβλημα στο μέλλον. Επίσης το αίτημα για αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 €, που είναι σήμερα, στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις. Τέλος ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για υπερήλικες ασφαλισμένους, άνω των 67 ετών, οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000€, έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αυτές οι περιπτώσεις, που δεν ξεπερνούν τις 100 σε ολόκληρη τη χώρα, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με αυξημένα ανθρωπιστικά κριτήρια και να τους δοθεί η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν, λαμβάνοντας την εθνική σύνταξη με ό, τι μπορεί να προκύψει αναλογικά από τις εισφορές που έχουν καταβάλει. Σημειώνεται, ότι στον ΟΑΕΕ δεν υπάρχουν διατάξεις, όπως ισχύουν σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που να προβλέπουν πρόωρη και κατ’ επέκταση μειωμένη συνταξιοδότηση για τις περιπτώσεις αδυναμίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση αυτών των προτάσεων θα επανενεργοποιήσει χιλιάδες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, θα αποκαταστήσει την πρόσβαση 1.000.000 ασφαλισμένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα λειτουργήσει ως έμμεση ένεση ρευστότητας για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα ωφελήσει τα έσοδα του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέλος η υιοθέτηση αυτής της δέσμης προτάσεων θα συμβάλει στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και θα προφυλάξει το 1 εκατ αυτούς συμπολίτες μας από την απειλή της κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
Προτίθεστε να υιοθετήσετε αυτές τις προτάσεις ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ και να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση σε παροχές υγείας οι 1 εκατ «ανασφάλιστοι» ασφαλισμένοι;                                                                                       -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  
                 ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

              ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου