Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Δημιουργία ΙΕΚ βοηθών νοσηλευτών σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της Ελλάδας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
5160
Ημερομ.Κατάθεσης
02.12.14


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας


Κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας αποφασίστηκε η κατάργηση των 48 ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών. Οι σχολές αυτές ήταν διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια και κάλυπταν τις ανάγκες εκπαίδευσης περίπου 2200 μαθητών κατ’  έτος. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών εξακολουθούν να έχουν επαγγελματική απορρόφηση ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. Δεδομένου ότι οι βοηθοί νοσηλευτές, οι νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή, είναι μια ειδικότητα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών, το Υπουργείο Υγείας, ορθώς κατά τη γνώμη μας φέρεται να προωθεί με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί, την ίδρυση δημοσίων ΙΕΚ που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των νέων που επιλέγουν να αποκτήσουν την ειδικότητα και να εργαστούν ως βοηθοί νοσηλευτές. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μας το Υπουργείο Υγείας με το προς κατάθεση νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση παρατηρητήριου Άνοιας – Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας», προβαίνει στην ίδρυση μόλις δύο ΙΕΚ, τα οποία εδράζονται ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι ο δραστικός περιορισμός των διαθέσιμων δημοσίων εκπαιδευτικών δομών για την κάλυψη του αντικειμένου των βοηθών νοσηλευτών από 48 σε 2 είναι υπερβολικός και δεν ανταποκρίνεται τελικά στις πραγματικές ανάγκες, ούτε βέβαια στη ζήτηση. Ταυτόχρονα η επιλογή του νοσοκομείου του Ευαγγελισμού ως έδρα του ΙΕΚ για την Αθήνα, εγείρει ερωτήματα ως προς τα κριτήρια επιλογής δεδομένου ότι κτιριακά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις εκπαίδευσης του συνόλου των μαθητών που θα εκφράσουν ενδιαφέρον για αυτές τις σχολές όχι μόνο από την Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Κατά τη γνώμη μας, δεδομένου ότι η ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών νέων σε όλες τις περιοχές της χώρας και ότι οι κτιριακές υποδομές υπάρχουν, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας ως προς τον αριθμό και την γεωγραφική κατανομή των υπό ίδρυση δημοσίων ΙΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα προτείνουμε να ιδρυθεί τουλάχιστον ένα ΙΕΚ σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. Ειδικά για την Αττική θεωρούμε ότι το ΙΕΚ μπορεί να έχει τρία παραρτήματα ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές καθώς και το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και να εκπαιδεύουν τους βοηθούς νοσηλευτές ανά ειδικότητα (γενική νοσηλεία, ψυχική υγεία, ΜΕΘ, πληρώματα ΕΚΑΒ), ειδικότητες που είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να παρέχονται αποκλειστικά στις κτιριακές δομές που διαθέτει για αυτό το σκοπό ο Ευαγγελισμός.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:

1. Βάσει ποιων κριτηρίων και με ποιο σχεδιασμό προκρίνατε τη δημιουργία μόλις δύο δημοσίων ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα, για την εκπαίδευση των βοηθών νοσηλευτών;
2. Προτίθεστε να αποδεχτείτε την πρόταση ίδρυσης ενός τουλάχιστον δημοσίου ΙΕΚ ανά Υγειονομική Περιφέρεια, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με παραρτήματα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας και τα οποία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα των αρμόδιων ΥΠΕ; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου