Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Η ΑΜΚΕ Omnibus στη Ν Πέραμο πληρώνει τέλος επιτηδεύματος για έσοδα 100€!


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
7615
Ημερομ.Κατάθεσης
9.4.14

ΕΡΩΤΗΣΗΠρος τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα:


Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο ζήτημα της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος από τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις (Αρ. Πρωτ. 4691/19-01-2012) καθώς πιθανολογούμε ότι πλέον συντρέχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες προκειμένου να θεραπευτεί ο συγκεκριμένος παραλογισμός που επιβλήθηκε με το Νόμο 3986/2011. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ερώτησή μας οι περισσότερες Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις αποτελούν αμιγώς εθελοντικές οργανώσεις, χωρίς σταθερές πηγές χρηματοδότησης που προάγουν τον εθελοντισμό και ιδίως στις σημερινές συνθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αναλαμβάνοντας δράσεις αλληλεγγύης και καλύπτοντας μέρος του κενού που προκαλείται από τη βίαιη και ραγδαία υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Οι «εταιρίες» αυτές με σημαντικά μειωμένα έσοδα λόγω της κρίσης που δεν επιτρέπει στους περισσότερους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά στο έργο τους όπως στο παρελθόν, με τα βίας συγκεντρώνουν μέρος των λειτουργικών τους εξόδων. Παρά το ότι δεν έχουν ουσιαστικά έσοδα ζητείται να καταβάλλουν και φορολογικά βάρη ακόμα και αν δραστηριοποιούνται σε τομείς που θα έπρεπε να καλύπτονται πλήρως από το κράτος, ακόμα και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κανένα έσοδο και οι λειτουργικές τους δαπάνες καλύπτονται από τους εθελοντές της «εταιρίας». Μάλιστα υπάρχουν και «εταιρίες» που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται τον τελευταίο χρόνο βλέποντας τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται στην Ελλάδα της κρίσης και που δεν δικαιούνται ούτε απαλλαγή από το συγκεκριμένο τέλος, όπως δικαιούνται οι νέοι για παράδειγμα επιχειρηματίες! Δημιουργείται δυστυχώς στην Ελλάδα ένας ακόμα παραλογισμός που απαιτεί από τους πολίτες να πληρώσουν από το υστέρημά τους για να συμμετέχουν εθελοντικά σε πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΑΜΚΕ Omnibus, με έδρα την Νέα Πέραμο Αττικής,  που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 από νέους κοινωνικούς επιστήμονες στην πλειοψηφία τους άνεργοι που αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτή την κοινωνική δομή με στόχο να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής και επιστημονικής έρευνας επί του ραγδαία εντεινόμενου κοινωνικού φαινομένου της εξαφάνισης φυσικών προσώπων που δεν εντάσσονται ούτε στο Amber Alert (εξαφανίσεις ανηλίκων) ούτε στο Silver Alert (εξαφανίσεις ηλικιωμένων). Οι νέοι αυτοί επιστήμονες που εντόπισαν «ανθρωπιστικό κενό» αποφάσισαν να παρέμβουν και να προσφέρουν δωρεάν τις γνώσεις τους στο συνάνθρωπό μας. Όπως μας ενημερώνουν τα έσοδα τους δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ και όμως είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος!

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Δεδομένης της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος και του γεγονότος ότι ο αριθμός των  Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιριών δεν είναι τέτοιος που να αλλάζει δραματικά την πορεία των αναμενόμενων δημοσίων εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος, καθώς και του ότι οι ΑΜΚΕ αυτές ελλείψει εσόδων θα αναγκαστούν να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους και ούτως ή άλλως δεν θα εισπραχθούν αυτά τα έσοδα, προτίθεστε να επανεξετάσετε το νόμο που τις υποχρεώνει να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος με σκοπό την απαλλαγή τους ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν το κοινωνικό έργο που επιτελούν;
2. Σκοπεύετε έστω να απαλλάξετε τις νεοϊδρυθείσες ΑΜΚΕ από το τέλος επιτηδεύματος όπως ισχύει και για τους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να μην δυναμιτίζεται εξ αρχής η διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού νέων στην πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης;    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου