Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

H ασφαλής λειτουργία των παιδοτόπων χρειάζεται άμεσες αποφάσεις!

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
7875
Ημερομ.Κατάθεσης
28.4.14
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εσωτερικών
         Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
        


Κύριοι Υπουργοί,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της λειτουργίας των παιδοτόπων στην Ελλάδα (Αρ. Πρωτ. 6844/10.03.2014) με αφορμή δυστυχώς το τραγικό ατύχημα που συνέβη την Κυριακή 27.04 σε υπαίθριο παιδότοπο στο Ελληνικό. Στις απαντήσεις σας στην προηγούμενη ερώτησή μας υποστηρίζατε ότι το πλαίσιο λειτουργίας των παιδοτόπων είναι κοινό ανεξάρτητα της μορφής της επιχείρησης όπου είναι εγκατεστημένος ο παιδότοπος, ισχυρισμό που η πραγματικότητα με δραματικό τρόπο διαψεύδει αφού οι αναγκαίοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τελικά μόνο στους αμιγείς και αδειοδοτημένους παιδοτόπους. Ο Σύλλογος Παιδοτόπων Ελλάδος έχει επανειλημμένως αιτηθεί να εκκινήσει ευρύς διάλογος με σκοπό οι δικαίως αυστηροί κανόνες ασφαλείας που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους να ισχύουν για κάθε μορφή λειτουργίας παιδοτόπου, είτε αυτός αποτελεί αμιγή επιχείρηση, είτε λειτουργεί στα πλαίσια άλλης επιχείρησης, είτε εγκαθίσταται προσωρινά ή μόνιμα σε υπαίθριους χώρους των δήμων.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Προτίθεστε να ανταποκριθείτε στην δημόσια πρόσκληση του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδος ώστε να πραγματοποιηθεί ευρύς διάλογος με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί όπου απαιτείται το πλαίσιο λειτουργίας των παιδοτόπων, να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των παιδοτόπων που λειτουργούν στην Ελλάδα θα διέπονται από τους ίδιους και αυστηρούς κανόνες ασφαλείας αλλά και να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας;  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου