Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Γενική Συνέλευση ΕΛΤΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.21658/1072
Ημερομ. Κατάθεσης 23.08.11
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κύριε Υπουργέ,

Οι ΔΕΚΟ, λειτούργησαν με μορφή Ανωνύμων Εταιρειών, ιδιαίτερα την δεκαετία του 1980, με μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες , κορυφαίο όργανο αποτελεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Εδώ και τριάντα χρόνια , σκοπίμως οι Κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν υποβαθμίσει τον ρόλο των Γενικών Συνελεύσεων , ώστε να ΜΗΝ υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος των Πεπραγμένων και έτσι τα Διοικητικά Συμβούλια, καθοδηγούμενα από τα αρμόδια Υπουργεία να αποτελούν την ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ουσιαστικά ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ εξουσία κατά παράβαση του Νόμου ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Πρόσφατα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ, στην ετήσια Γενική Συνέλευση τους, το Δημόσιο εκπροσωπήθηκε ,από ένα Διευθυντικό Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών τον κ. Πέππα και του Υπουργείο Υποδομών , από τον κ. Χατζιβασδέκη.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ζήτησε να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των ΕΛΤΑ ΑΕ και το αίτημά της ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ.

Η ΕΝ.ΤΑΧΥ, παρέδωσε Υπόμνημα με τα ερωτήματά της προς την Γενική Συνέλευση, το οποίο ούτε καν καταχωρήθηκε στα Πρακτικά της Γενικής συνέλευσης των ΕΛΤΑ ΑΕ.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ζητούμε να απαντήσετε και να καταθέσετε

Α. Στα ερωτήματα του Υπομνήματος της ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Β. Να καταθέσετε αναλυτικά στοιχεία που διατέθηκαν τα 109 δις δρχ. που κατέβαλλε το Ελληνικό Δημόσιο στα ΕΛΤΑ, το 1999, για την πολυμετοχικότητα, ως τίμημα των μετοχών του.
Γ. Να καταθέσετε αναλυτικά στοιχεία , που διατέθηκαν τα 41 δις δρχ. του Προγράμματος ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ. Να κατατεθούν τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΛΤΑ ΑΕ από το 1999 έως το 2011.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Να εισηγηθείτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να τροποποιηθεί ο Νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΔΕΚΟ, ώστε στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε ΔΕΚΟ, να εκπροσωπούνται όλοι οι θεσμικοί φορείς που αποτελούν και συνθέτουν αντιπροσωπευτικά την έννοια του Δημοσίου, ως εξής :
1.- Εκπρόσωπος του Δημοσίου, σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα.

2.- Εκπρόσωπος της Περιφέρειας

3.- Εκπρόσωπος της Δήμου, όπου δηλώνει έδρα η Ανώνυμη Εταιρεία.

4.- Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

5.- Τρείς Εκπρόσωποι των Εργαζόμενων, από τις τρείς Μεγαλύτερες Συνδικαλιστικές Παρατάξεις , που Συνδικαλίζονται στο χώρο της ΔΕΚΟ ΑΕ.
-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ & ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου