Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Εξορθολογισμός των αντικειμενικών αξιών 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Νέας Μάκρης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
1990
Ημερομ.Κατάθεσης
16.12.15ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Οικονομικών


Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο ζήτημα που αφορά την 4η Πολεοδομική Ενότητα Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος (Αρ.πρωτ.8682/13.04.10, 6135/22.01.2013) καθώς συνεχίζεται η άδικη μεταχείριση των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, λόγω της μη επανένταξής της στο σύστημα αντικειμενικών αξιών που είχε η εν λόγω πολεοδομική ενότητα πριν την εξαίρεσή της από το σχέδιο πόλης.
Τελευταίο συμβάν αποτέλεσε ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας 620 ευρώ ανά τ.μ. για τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, σε ύψος τριπλάσιο από το μέσο όρο των αντικειμενικών αξιών των άλλων πολεοδομικών ενοτήτων της πόλης. Μετά από την προσφυγή των κατοίκων και νέες δικαστικές διαμάχες εξεδόθη απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση ΠΟΛ 1131/2013 που όριζε την τιμή των 620 ευρώ ανά τ.μ.
Παρότι έγινε σαφές από την απόφαση του ΣτΕ ότι η τιμή βάσει της οποίας θα υπολογιστούν οι φόροι ακίνητης περιουσίας στην 4η Πολεοδομική Ενότητα δεν μπορεί να παρουσιάζει απόκλιση από των υπολοίπων πολεοδομικών ενοτήτων (το μ.ο. των οποίων είναι περί τα 200 ευρώ), ο υπουργός Οικονομικών διορθώνει την παλαιότερη απόφασή του με νέα, την ΠΟΛ 1239/2015, με την οποία ορίζει τιμή 300 ευρώ ανά τ.μ., μια απόκλιση δηλαδή 50% από την υπόλοιπη πόλη.
Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι οι συγκεκριμένοι κάτοικοι και ιδιοκτήτες πέραν της διαιώνισης της εκκρεμότητας επανένταξής του στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια υπέρμετρη φορολόγηση των περιουσίων τους. Σε μια εποχή που η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί και η διοίκηση οφείλει να λειτουργεί προληπτικά στην επίλυση διενέξεων με τους κατοίκους, είναι ξεκάθαρη η ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών να επανεξετάσει την απόφαση 1239/2015, εξορθολογώντας τις τιμές που υπολογίζει τη φορολόγηση των ακινήτων της 4ης Πολεοδομικής Ενότητας της Νέας Μάκρης.

Κατόπιν όλων αυτών

Ερωτάστε:

1. Θα ανακαλέσετε την υπ’ αριθμ. 1239/2015 ΠΟΛ που επιβαρύνει υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στην 4η Πολεοδομική Ενότητα Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος;
2. Πότε θα επανεντάξετε την 4η Πολεοδομική Ενότητα Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος στο σύστημα αντικειμενικών αξιών; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου