Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Τι γίνεται με το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" των Δήμων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4756
Ημερομ.Κατάθεσης
19.11.14ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη, υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει κίνδυνος το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» να καταργηθεί και να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ για όλους τους Δήμους. Μια τέτοια αρνητική εξέλιξη σημαίνει ότι ο Δήμος Μεγαρέων, αν και είναι καθ’ όλα έτοιμος να υλοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους και έχει προγραμματίσει τις αναγκαίες δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας που προβλέπονται στην πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ», δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει το σημαντικό αυτό έργο. Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών για το συγκεκριμένο έργο ήταν η 31 – 12 – 2015 και η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 657.075 €, δαπάνη που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς την συνδρομή του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η υλοποίηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στους Δήμους, πέρα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη θα επιφέρει και σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, αφού οι Δήμοι θα μπορούν να λειτουργούν με σημαντικά μικρότερο ενεργειακό κόστος. Ως εκ τούτου είναι μάλλον από κάθε άποψη παράλογο να στερηθεί από τους Δήμους η χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων, ιδίως όταν οι πόροι προέρχονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη θεωρούμε ότι τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουν την υλοποίηση από το ΕΣΠΑ του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τους Δήμους και να διαψεύσουν κάθε κινδυνολογία που αναπτύσσεται γύρω από το ουσιώδες αυτό ζήτημα.
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:
1. Υπάρχει πράγματι κίνδυνος να απενταχθούν οι Δήμοι από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΕΣΠΑ και αν ναι για ποιους λόγους;

2. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ειδικά για το Δήμο Μεγαρέων που δηλώνει καθ’ όλα έτοιμος να υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»;  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου