Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε γυναίκες άνω των 50 ετών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
6757
Ημερομ.Κατάθεσης
5.7.16


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς:  Υπουργό Υγείας
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΚύριοι Υπουργοί,


To αρθρ. 4 παραγρ. 1 του νόμου 3305/2005 για την εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ορίζει ότι οι μέθοδοι Ι.Υ.Α. εφαρμόζονται σε ενήλικα πρόσωπα μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου.
Ειδικώς δε, σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό έτος.
Η  ως άνω ρύθμιση είναι καθολική και δεν προβλέπει κανενός είδους εξαιρέσεις, ούτε καν για τις εξαιρετικές περιπτώσεις γυναικών που έχουν ήδη χάσει φυσικό τους τέκνο.
Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα της αναπαραγωγής σύμφωνα με το οποίο καθένας δικαιούται, με βάση την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, να αποκτήσει απογόνους σύμφωνα με τις επιθυμίες του.
Κατόπιν αυτών,


Ερωτάστε:


Εάν προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του ως άνω άρθρου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα για εφαρμογή της Ι.Υ.Α. και σε άτομα άνω των 50 ετών λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων, κατόπιν αιτήσεως  αυτών στην οποία θα εκτίθενται οι ειδικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η παραχώρηση εξαίρεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου