Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ειδικό Νοσήλιο για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
4108
Ημερομ.Κατάθεσης
21.3.16


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Υπουργό Υγείας

Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε κατόπιν συνάντησής μας με μέλη του Δ.Σ. της ΜΕΛΕΔΩΝΗΣ, την καθυστέρηση στην διαδικασία διάθεσης του Ειδικού Νοσηλίου για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ξεκίνησαν να λειτουργούν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, και από τότε έγινε εισήγηση, ώστε να εγκριθεί Ειδικό Νοσήλιο για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα τους.
Παρά τις αλλεπάλληλες ενέργειες του Δ.Σ. της ΜΕΛΕΔΩΝΗΣ, τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων για προτεραιότητα στο ζήτημα του νοσηλίου και ενώ το Ειδικό Νοσήλιο θεσπίστηκε στην νομοθεσία, με το άρθρο 46 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-2011) και πέρασαν διευκρινήσεις για την καταβολή του, με το άρθρο 48 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014), μέχρι σήμερα το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα καθώς δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις μεταξύ φορέα και ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αρχίσει να χορηγείται το νοσήλιο.

Κατόπιν αυτών,
Ερωτάστε:

1. Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να χορηγείται το ειδικό νοσήλιο όπως ορίζει ο νόμος και να μην σταματήσουν να λειτουργούν οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης; ΟΙ                         
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ         
    
      
Βασίλης Οικονόμου                
            
Χρήστος Κέλλας
Μαρία Αντωνίου
Γιώργος Βαγιωνάς
Σοφία Βούλτεψη
Βασίλης Γιόγιακας
Γεράσιμος Γιακουμάτος
Στέργιος Γιαννάκης
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Γεώργιος Στύλιος


                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου