Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ευτελισμός της αμοιβής των ιατρών εργασίας από το Τζάνειο Νοσοκομείο!!


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
168
Ημερομ. Κατάθεσης
20.02. 15
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ. 2029/11-02-2015 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με λήξη στις 21/2/2015, το ΔΣ του Τζανείου ενέκρινε και διενεργεί διαγωνισμό για την κάλυψη της θέσης του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), ο οποίος, με ετήσια μεικτή αμοιβή ανερχόμενη στο ποσό των 11000 €, θα επιβλέπει, για 710,20 ώρες ετησίως την υγεία και τις συνθήκες εργασίας των 1182 εργαζομένων του. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 15€ ανά επιστημονοώρα απασχόλησης του Ι.Ε., δηλαδή σε 5€ ανά εξεταζόμενο, την ώρα που (το Τζάνειο) αποτιμά το κόστος της επίσκεψης για ιατρούς άλλων ειδικοτήτων στα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία του σε 60€ ανά εξεταζόμενο, ήτοι σε άνω των 180€ ανά ώρα. Την ίδια στιγμή, το Αττικό Νοσοκομείο προκηρύσσει την αντίστοιχη θέση του Ι.Ε. έναντι 20.000€ ετήσιας αμοιβής (για 900 ώρες), ενώ το ίδιο το Τζάνειο, για το έτος 2013-2014, την προκήρυξε έναντι 25.400€ (για λιγότερες μάλιστα ώρες, ήτοι για 611 με μεικτή αμοιβή στα 41,50 Ευρώ). Η πραγματικότητα αυτή κατά τη γνώμη μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα αναφορικά με το εάν ευσταθεί η τόσο χαμηλή αποτίμηση της επιστημονοώρας, την τεράστια απόσταση που χωρίζει το κόστος των αναγκαίων αυτών υπηρεσιών σε δύο διαδοχικές χρονιές από τον ίδιο φορέα, την τεράστια απόσταση κοστολόγησης που διακρίνεται ανάμεσα σε δύο σχετικά γειτνιάζοντα νοσοκομεία και βέβαια προκύπτει αβίαστα το ερώτημα εάν πραγματικά μπορούν να προσφερθούν ποιοτικές και εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες στο προσωπικό του νοσοκομείου με τόσο χαμηλό αντίτιμο την στιγμή που το ίδιο το Τζάνειο κοστολογεί την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα εξωτερικά του ιατρεία από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα 60€ ανά εξεταζόμενο. Αμφιβολίες επίσης μπορούν να προκύψουν ακόμα και σε ότι αφορά τους επαρκείς και αναγκαίους ελέγχους στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αλλά και στην συνεπή παρουσία του ιατρού εργασίας που θα επιλεγεί για όλες τις ώρες που θα προβλέπονται στη σύμβαση, δεδομένου ότι το αντίτιμο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρει το Τζάνειο χαρακτηρίζονται επιεικώς ευτελιστικές. Ταυτόχρονα οφείλουμε να επισημάνουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου ιατρού τίθεται η οικονομικότερη προσφορά τη στιγμή που δεν προβλέπεται απ’ ότι γνωρίζουμε η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών από την κείμενη για τους Ιατρούς Εργασίας Νομοθεσία.  
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:


     1. Πώς αιτιολογείται η τεράστια αυτή απόκλιση στο αντίτιμο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιατροί εργασίας μεταξύ γειτνιαζόντων νοσοκομείων, πώς ορίζονται οι αναγκαίες κάθε φορά επιστημονοώρες που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες και αναγκαίες ιατρικές υπηρεσίες και αν προκύπτει με κάποιο αντικειμενικό τρόπο η αποζημίωση που πρέπει να προβλέπεται για την κάθε επιστμονοώρα ειδικά όταν αυτή αφορά κάθε είδους ιατρικές υπηρεσίες;

    2. Οφείλει το Τζάνειο, σύμφωνα με τον βασικό για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία Ν. 3850/2010, να προσλάβει Ειδικευμένο Ιατρό Εργασίας, δηλαδή Ι.Ε. ο οποίος να κατέχει και να ασκεί την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας; Αν ναι, πώς διασφαλίζεται αυτό με δεδομένο το υπερβολικά χαμηλό αντίτιμο που προτίθεται η διοίκηση του νοσοκομείου να διαθέσει για τις αναγκαίες αυτές ιατρικές υπηρεσίες;

    3. Αν, εν τέλει, το Τζάνειο προσλάβει ΜΗ Ειδικευμένο Ιατρό Εργασίας, κατά παράβαση του ως άνω Νόμου, και μάλιστα, επί τη βάσει μειοδοτικού διαγωνισμού και καλύτερης οικονομικής προσφοράς, θα’ χει παρανομήσει, κατά τα ανωτέρω; Σε αυτήν την περίπτωση πώς διασφαλίζεται η προάσπιση της υγείας και οι συνθήκες εργασίας των 1.182 εργαζομένων του;

    4. Προτίθεστε να παρέμβετε διενεργώντας άμεσο προληπτικό έλεγχο της ως άνω κατάστασης προκειμένου να διασφαλισθεί, πρωτίστως, η υγεία των εργαζομένων και η τήρηση της νομιμότητας; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου